Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (393,1 KB)
JPG (332,5 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FOttORDNING OM ME!)ICIS OG ArOTHEKEBE. 341
Indfödde og Undersaatter skulle herefter, saa fremt de 1672.
ville i disse Riger og Lande for Medicinæ Doctoribus an- 4. Decbr.
sees, og tilstedis at practicere eller i andre Maader for-
fremmis, tage Gradura Doctoratus iu Medicina i Vort
Universitetet i Kjöbenhafn, og paa det ingen enten Frem-
med eller Indföd sig skulle undskylde med for store Om-
kostninger, da skal det være enhver Candidato tilladf,,
Gradum Doctoratus in Medicina at tage in Collegio Aca-
demico, om han det begjerer, for Omkostning at spare,
heller end i Vor Frue Kirke efter Fundatsen, og skal
Facultas Medica saa moderere Sumptus Proniotionis, at de
ikkeovergaar halvtredjesindstyve Rigsdaler, Deposito Acade-
mico der iberegnet, dog Fundatsen helles i andre Maader
uforkrenket. — 3) De som i saa Maader ere legitimé
Promoti Medici skulle alene have Magt overalt i Vore
Riger og Lande, hvor deris Hjelp behövis og begjeris, at
practicere, consultere og alt andet forrette, som denne
deris Profession gemes er. — 4) Iugen uden Pronioti
Medici, som för er meldet, maa tilstedis Medicamenta
indvortis 'at exhibere eller forskrive; alle Andre, være sig
Apothekere, Bardskere, Chymisler, Oculister, Brucksuidere,
Qváksalvere, Empirici i hvad Nafn de have kunde, Mænd
eller Qvinder, skulle sig der fra entholde, uden hvis Vund-
drik for Fald, Stikken, Huggen, af Bardskerne indgivis,
og skal da, saa vel som i audre udvortis farlige Skader,
Medicus, om han tilstede er, consuleris, saa fremt Bard-
skeren ikke selv fqr hvis Inconvenientier der efter kommer
vil svare. — 5) Medici skulle være tilforpligtede, hvert Aar
tvende Gange, om Behof gjöris, eller i det mindste ende-
lig een Gang strax efter Michaelis at visitere Ápothekerne,
saaledis at Facultas Medica i Kjöbenhafn af deris Societet
fororduer tvende, som i Byens Physici og Practici Or-
dinarií Nærværelse ethvert Apothek visiterer, og det som
udögtig er afskaffe, og tilholde Apothekerne, at de sig
med tilhörige dögtige Yare forsjuner, holder rigtig Vegt
og Maal, og retter sig efter den Taxt som nu er, eller
herefter bliver sat, og efter som eudeel Vare stige og