Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (421,2 KB)
JPG (339,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


.'342 FORORDNING OM MliDIClS OG APOTHEKERE.
1672. falde, skulle de med Apothekerne forandre saadanne Varis
4. Decbr. Priis efter som de stige og falde. Ellers skulle de ílitte-
Jigen holde over Voris om Apothekerne allernaadigst
udgangne Forordning. Og ville Vi', at Apothekerne med
deris Svenne og Tjenere skulle vœre Medicis Approbatis,
i det de paa deris Embede forrette, lydige, og dennem
ingen Gjenstridighed deri bevise; i de andre Stæder skul)e
forberörte Indseende skee af ethvert Steds Medicis Ap-
probatis, eller, om ingen er, af de Næstværende, een eller
flere, efter som Behof gjöris. — 6) De skulle have llittig og
tilbörlig Omsorg, at Staden med gode og forfarne Jorde-
mödere bliver forseet, hviJke af dennem skal overhöris
og undervises, förend de maa lade sig bruge; i de andre
Stæder skal sligt skee af Medicis Approbatis Loci eller de
Næstværende. — 7)UdigrasserendePestilentze og smitsomme
Sjugdomme skulle Medici paa Apothekerne en vis Curam
og Remedia specilicere og anordne med eu tilbörlig Taxt,
saa enhver dermed kan være tjent, og skulle Facultas
Medica i Kjöbenhafn i slig Tilfald saadan Cur og Ord-
ning i trökken Jade forfærdige, paa det alle og enhver
síg dermed kunde betjene. ¦— 8) Alle Recepter, som de
udgive, skulle skrivis med Dag og Dato, og for hvem,
og naar noget Chymicum eller stærk Medicatoent for-
skrivis, skulle de det ikke med Notis Chymicis, mens med
fulde Ord udtrókkeligeu skrive, paa det al Vildfarelse hos
Apothekerne og Skade hos Patienterne kan forekommis. —
9) Medici over alt i Vore Riger og Lande sknlle aarligen,
eller og ved al forefalden Leilighed med Decano Facul-
tatis i Kjöbenhafu communicere, hvis rart og besynderligt
in Re Medica eller Naturali forefalder, hvilket Decanus
skal optegne in Actis Facultatis, Posteriteten til Efterret-
ning. — 10) Hvad Medicorum Umage og Opvartning hos
Patienterne angaar, da bör enhver derfor i det mindstc
at nyde efter höiloílig Ihukommelse Voris elskelige kjære
Herr Farfaders Christiani Qvarti Forordning Dat. 20. De-
cember 1619, nemlig af hver Patient for förste Gang
fornöies enhalf Rigsdaler, siden for liverGang de visiterer