Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (392,1 KB)
JPG (335,1 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FOROKDNING OM MEDICIS OG APOTHEKERE. 343
alene Fatienten, uden nogen Recepts Forfatíelse, een Rigsort; 1672.
naar de baade besöge og skrive Recept, half anden Rigs- 4. Decbr.
ort; naar de ikk.e besöger, mens'alene skriver en Recept,
en half Rigsort. Naar de Patienterne paa Landet be-
söge, skal for hver Miil den rette Vei fornöies tre Rigsort,
og Vogn derforuden forskaffis, og for hver Dag, de sig
hos Patienten forholde, to Rigsdaler. Med de Fattige, som
ikke formaar at betale, skulle de efter som deris Bestil-
ling og Eed udkræver sig forholde, og ingen fattig
Nödlidende deris Hjelp veigre eller forsage. — tl) Ingen
maa nogensteds i begge Yoris Riger, Fyrstendomme og
Lande holde nogen Apothek, uden de haver derpaa Voris
allernaadigste Bestallings-Bref og aflagt til Os deris Eed;
og de som sig herefter agter at nedsætte og holde Apo-
thek i nogen By eller Sted i Vore Riger og Lande, skulle,
förend de Voris allernaadigste Bestallings-Bref dcr paa
bekommer, examineris af Facultatis Medicæ Doctoribus
og Apothekerne i Voris Residentsstad Kjöbenhafn, og om
de der til findis dygtige,. skulle de der paa tage et Atte-
statum, som dennem uden Betaling skal meddelis. —
12) Apothekerne skulle alene blive ved deris Bestilling,
og hverken self eller ved deris Svenne befatte sig med
Praxi Medica, eller Sjuge at visitere; dog at ingen herved
forbydes et in Medicina approberet og ei farligt Medi-
camentum at meddelc en Patient, naar det begjeres i de
Kjöbstæder, saa og paa Landet, hvor ingen Medicus er
eller saa snart bekommis kan, og al den Stund de ingen
anden borgerlig Næring bruger, uden det Apotheket ved-
kommer, skulle Apothekerne være fri og forskaanet for
alle borgerlige og Byes Bestillinger, samt Indqvartering;
*og naar nogen Apotheker 'ved Dóden afgaar, skal hans
efterladte Euke og Börn blive ved Apotheket og nyde
samme Friheder og Benaadinger, som tilforne; dog
skal den samme, som Apotheket igjen skal forestaae,
enten det er een af hans efterladte Börn, eller om
Enken eller Börnene vilde tage sig en Provisorem,
examiueris af Facultate Medica og Apothekerne, om hau