Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (395,4 KB)
JPG (338,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FOBOBDNING OM MEDICIS OG APOTHEKERE. 345
er, og saaledis disponere deris Huse, at alting kunde komme 1672.
paa sin tilbörlige Sted. — 16) De skulle og ingen Præ- 4. Decbr.
parata fra andre Steder forskrive og indföre, saa som
af Gemmis, Lapidibus pretiosis, Perler, Coraller og des-
lige mere, mens dennem upræparerit indkjöbe, vel
exaniinere og self præparere, ei heller nogen Spiritus
Minerales eller laborerede eller præparerede Medicamenta
Chymica eller Composita, af hvad Slags det være kan,
som ikke oprigtig er og Apothekeren kunde have nogen
Tvivl paa. Electuaria, fornemmeligen Theriaca, Mithrida-
tium, Opiata og helles andre store og fornemme Compo-
sita, skulle de ei præparere, uden at de Simplicia i de
tilforordnede Medicorum Nærværelse ere rigtige dispen-
serede, examinerede og miscerede, og skulle de Vasa, som
samme Composita bliver forvaret udi, af dertil forordnede
Medico signeris, og ved Dag og Datum paaskrivis, naar
de ere dispenserede, og naar bemeldte Composita enten
ere afgangen eller bliver for gammel, skulle paa ny for-
ferdiges, signeris og paaskrivis som forskrevet staar. —
17) Apothekerne eller deris Svenne ogTjenere skulle ikke
annamme eller præparere, langt mindre selge, nogen
utilbörlige og farlige Recepter til mistenkte Personer, paa
det derved ingen Skade skal foraarsages, mens hvis Re-
cepter af Medicis Approbatis præscriberis, skal Apothekerne
udi en der til forordnet Bog lade indskrive, og naar Re-
cepterne ere betalt, skal Patienten samme hans Recepter
in Originali, tillige med Regenskabet, igjen tilstillis. —
18) Alle Apotheker i Vore Riger og Lande skulle rette
sig efter det Dispensatorium, som af Facultatis Medicæ
Doctoribus efter Voris allernaadigste Befaling er udi Trök-
ken forferdiget, dog efter som Pharmacevtica og Chymica
formedelst daglig Erfarenhed og disse Tiders Curiositet
fflerkeligen tiltager, skal samme Dispensatorium efterLei-
ligheden af Facultatis Medicæ Doctoribus forandris, augeris
og rettis. Apothekerne skulle og rette sig efter den Taxt,
som nu gjort er, med hvis som bliver strax contant
betalt, eller inden et Aars Tid, dog efter som samme