Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (399,4 KB)
JPG (340,0 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


346 FORORDNING 031 MliDICIS OG ArOTHEKERE.
1672. Materialiers Priis dagligen stiger eller falder, skulle Apo-
4. Deebr. thekerne, paa det de uden Fortenkelse kunde blive,«de
""^tilforordnede Medicis tilkjendegive de Vare, som op og
ned stiger, ellers skal Slads-Physicus i Kjöbenhafu, og
Medici ordinarii i de andre Stæder, flitteligeu sig erkyn-
dige om de stigende og faldende Varers Cours til Amster-
dam ogFrankfurt, paa det Taxten derpaa efter Forandringen
kan rettis, den gemene Mand til Nötte; herimod skal
Apothekerne i alle andreKjöbstæder (Kjöbenhafn og Chri-
stianshafn, saa vidt Viin angaar, undtagne) være tilladt
at holde og sælge alle slags Yiin, Urter og Specerie,
ligesom Viinhandlerne og Urtekremmerne det haver at
selge, paa det at de des bedre kunde holde Apotheket
ved lige og blive vedTaxten, og ikke lide for megen Skade
af det som aarligen fordervis og bortkastis, fornemmeligen
paa dé Steder, som liden Afgang er paa Medicin, dog
at Voris Told og Áccise-Rettighed deraf tilbörligen efter
Toldrullen erleggis. — 19) Apothekerne skulle ingen
Ophold gjöre med Medicamenters Præparatiou, mens det
snareste muligt er Patienterne befordre, holde Apotheket
aabet Sögnet og Helligt, Nat og Dag, helst naar de
fornemmer nogen hastig smitsom eller haard Sjugdom
trenger, eller Qvinder at være i Barns Nöd, og skulle de
self, eller en af deris dygtigste Svenne i det mindste, være
altid tilstede, baade udi Pest og andre farlige smitsorame
Sjugdommers Tider, hvilke Gud naadeligen afvende. —
Og efter som de fleste Patienter ikke betaler Medicamen-
terne med rede Penge, mens dennem i varende Sjugdom
paa Borgen optager, hvortil Apothekerne skal være for-
pligtet, at lade forskrefne Medicamenter fölge, om end-
'skjönt Pengene ikke altid derfor medfölger, da dersom
Patienten döer af een heller anden Sjugdom, eller udi
levendis Lif sit Gods opbjuder, eller'Arf og Gjeld fragaaer,
för end Betalingen skeer, skulle Apothekerne efter rigtig
Hegenskab være berettiget, og have deris Betaling udi
rede Penge; mens dersom Penge ikke er at bekomme, da
af de beste Vare, Gods eller Lösöre, som i Boen eller