Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (405,8 KB)
JPG (336,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FORORDMNG OM MEDICIS OG ArOTHEKERE. 347
Sterboen findis, forud og aæst efter Börnepenge for alle 1672.
andre Creditorer at skee Udlæg; dog at bemeldte Regen- 4. Decbr.
skaber ikke ere ældre eller anderledis qvalilicerede end
Recessen formelder. — 20) Distiljerede Vand skal udi
Glas eller Instrumenter, som dertil tjenlig er, distilleris,
mens Decocta, hvor Edike eller Acida tilkommer, skulle
de ikke i Kaaber eller Messing, mens i glasserede Leerkar
berede, eller andre Kar, som dertil bekvemme ere.'—
21) Naar Apothekerne tracterer eller handterer Purgantia,
Vomitoria, item Forgift og skarpe Materier, saasom
Mercurium sublimatum, Præcipitatum, Hydrargyrum,
Arsenicum, Antimonium, Vitriolum og deslige: skulle de
dcrtil bruge sær og synderlig Kar, Morterer, Spateler
og Sigter, saaledis at ikke det ene kommer ibland det
andet. — 22) Ingen Apotheker skal udi Apotheket offent-
lig falholde Forgift, meos sligt have i deris egne Gjemme
og inden egnc Laase og dermed sig i alle Maader forholde
efter Recessen; de skulle ei heJler udgive nogen Purgans
eller Vomitorium til mistenkte Personer, hvorved Foster
fordrivis eller nogen fordærvelig Skade paafóris kunde,
og skal det under höieste Straf være alle Materialister
og Urtekremmere, Fremmede eller Indvaanere forment:
Arsenicum (og) Mercurium sublimatum fal at holde eller
selge, uden til Apothekerne alene. — 23) Oftbemeldte
Apothekere skulle ei efter egen Tykke udi Medicorum Re-
cepter substituere qvid pro qvo, mens om Mangel kunde
være paa noget Simplici ellcr Composito af det i Recepten
íindis, eller og noget forekommer, som enten er ulæseligt
eller tvivlagtig, da skulle de det Medico præscribenti til
kjende give, at han self noget andet substituere, og sine
Recepter forklare kunde. — 24) Og efter som adskillige
Sjugdómme forekommer, som Patienterne ei gjerne vilde
have aabenbarede, og dog af Recepterne vel kan kjendis
og agtis', da skulle Apothekerne samt deris Svenne og
Tjenere. saadant holde forborgen, og ei det udsige eller
aabenbare, med mindre nogen merkelig Fare var at be-
frygte, om det blev fortiet. — 25) Saa lenge de Apotheker,