Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (380,6 KB)
JPG (339,1 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


348 Fobordninc om Medicis og Apothekere.
1672. som nuere i Voris Residentsstad Kjöbenhafn ustraíFeligen
4. Decbr. ere providerede med gode Vare og Materialier, saa at
Indvaanerne noksom dermed kunde være betjent og for-
sjunet, og ingen med Billighed der'over kunde have at
•lilage, skal det, indtil paa videre allernaadigsteAnordning,
forblive ved det Tal, som nu her i Staden er, og ei flere
Apotheke her sammesteds tilstedis, de nuværende til Afbrek
og Betrök, mcns* skulle noget Apothek enten her i Kjö-
benhafu eller andensteds i Vore Riger og Lande komme
i nogen mærkelig Bröst og Afgang ved Forsömmelse og
ond Forsjun, da skal Apothekeren have forbrudt sin Bestal-
ling og hans Apothek casseris, og et andet i dets Sted
igjen oprettis. — 26) Ethvert Apothek skal aarligen en-
gang strax efter Michaelis visiteris, i Kjöbenhafn af tvende
Facultatis Medicæ Doctoribus udi Stads-Physici og Prac-
tici Ordinarii Nærværelse, i de andre Byer og Stæder af
Medicis Approbatis i Stæderne, een eller flere, eller, hvor
ingen er, af de Næstværende; og skal Apothekerne for
Visitatoribus lade frembære, see og examinere alle de
Species, Vare og Medicamenter, som i Apotheket ere, ingen
der af paa Lofte, i Kjeldere eller Huse fordólge, mens
oprigteligen paa deris gode Tro og Samvittighed alt, hvis
paaæskis og omspörgis, forklare. Dersom noget af Visi-
tatoribus agtis og befindis udögtig, forliggen, gammelt og
forgjemt, skulle de det foruden al Gjenstridighed afskaffe,
og aldelis cassere og bortkaste; hvis ellers befindis Bröst
eller Mangel paa nogen Medicamenter og andet, sora
Jetteligen fordervis kan, skulle de det saa snart mueligt
er rette og erstatte. Det skal og uden den aarlige Visita-
tion staa enhver Medico Approbato frit for, naar han
uogen Tvivl haver, at eftersee det samme han agter at
præscribere, eller allerede præscriberit haver, og dette,
som i saadanne Maader efterspörgis, skal hannem ufor-
meent fremvisis og forklaris, entcn af Apothekerne self
eller derisSvenne. — 27) Og paa det at Apothekerne kan
dis bedre holdis ved lige, skal herefter ingen Medicus
Practicus maá tillige holdc ofl'entlig Apothek, mens enhver