Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (384,8 KB)
JPG (342,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Forordning om Medicis og Afothekere. 349
blive ved sin Profession, dog skal det staa enhvcr Appro- 1672.
bato Medico frit for, self at præparere og for sine egne 4. Decbr.
Patienter at bruge hvis sær og besynderlig Medicamenter,
som han sig self vil have forbeholden, og ikke paa Apo-
thekerne bekommis kan, mens Materialia skulle de kjöbe
hos Apothekerne, og ei andensteds fra forskrive, om de
ellers der er at bekomme. — 28) Ingen Chirurgus maa,
under tilbörlig Straf, forordne eller self præparere nogen
Medicamenter for deris Patienter indvortes at bruge, uden
alene Vunddrik og Decocta, som af dennem brugis imod
franske Pocher, Gurgel-Vand og hvad egentlig til Chi-
rurgie henhörer, langt mindre foorrdne eller self præparere
for deris Patienter Purgantia, Vomitoria, Sudorifera, Pe-
ctoralia, Opiata, Cordialia &c. Og skulle de kjöbe deris
Medicamenta og Species eller Materialier, som de bruger
til deris Chirurgie og fra andre Steder skal havis, af
Apothekerne sammesteds, og dennem ingen andensteds fra
forskrive; hvorimod benefnte Apothekere skulle forpligtet
være Bardtskerene gode Vare for en billig Pris og enten
i liden eller stor Qvantitet, ligesom det begjeris, at for-
skaffe. — 29) Ingen Laborant eller Distilíator maa holde
bemmelig eller aabenbare nogen Apothek, eller præparere
nogen Medicamenter, som paa et velbeskíkket Apothek bör
at præpareris, enten at forsende eller selge til andre; ei
heller maa Materialister, Urtekremmere eller Sukkerbagere
og dcslige holde fal og selge til andreTheriacum, Mithri-
datium, Confectiones offlcinales, Balsama, Ungventa, Em-
plastra, Species&c, Pulveres compositos, Oleiteter, item
Slag-Vand, Caneel-Vand, Moder-Vand, elixir vitæ Matthioli,
Kinder-Balsom, og andre saadanoe distillerede Vand, item
Brystkager, Violen- og Rosen-Sirup, og andre Siruper, og
deslige Medicamenter og Materialier, som egentlig til Apo-
theket henhörer. — 30) Ingen Empiricus, Brucksnider,
Oculist, Qvaksalver, eller deslige Omlöbere, Mand eller
Qvinde, maa holde hemmelig eller offentlig fal nogle af
de Vare, enten det er Simplicia eller Composita, Oleiteter,
Theriach eller hvad Nafn det have kan, som henliörer til