Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (386,9 KB)
JPG (313,7 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


352 Patent ang. Bededage.
1674. bos Schou I, 123. — Dette Patent er sendt til Henrik Bjelke
--——^«—•'med Reskr. s. D., hvis Original findes i Stiftamts-Arch. i
11. Marts. fcian^ A> 105> samt ; Norske Tegn. XII, 110; Uddrag hos
M. Ket. III, 263. — Ligeledes er det sendt til Biskopperrie
ved Reskript af s. D., NorskeTegn. XII, 107; M. Ket. III, 168.
31. Marts. Bevilling for det islandske Compagnie at
fragte fremmede Skibe til den islandske Handel.
Khavn 31. Marts 16741. — Siell. Reg. 29,287;Rubr.
hos Fogtm. II, 117. — Denne Bevilling er næsten ligelydeude
med den af 22. Marts 1671.
3. Aprii. Aabent Brev, hvorved Jordegods henlægges
til fattige Præstekalde i lsland. Khavn 3. April
1674. — Publiceret paa Althinget 1675 og indfórti Althings-
bogen (1675 Nr. 1); ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-
lingen for Skalholt Stift 1675; Geheime-Arch. Gjenpart af
Skjó'debogen Q, Nr. 17, 455—56; M. Ket. III, 171; F. Joh.
Hist. Eccl. Isl. III, 471; jevnf. Johnsens Jaroatal, Kh. 1847.
8. S. 443.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at eftersom Os
elskelig Herr Henrik Bjelke til Ellinggaard, Ridder,
Vores Geheimcraad, Rigsadmiral, Præsident udi Admirali-
tets-Collegio, Assessor in Collegio Status og Höieste-.Ret,
og Amtmand over Vort Land Island, allerunderdanigst
haver andraget, at som Geistligheden paa Vort Land Is-
land af Vores, sal. Herr Fader, höilovlig Ihukommelse,
allernaadigst haver været bevilget og tilladt, at sælge af
Kirkernis der paa Landet deris ubrugeJig Inventarium,
som sig 1711 Rigsdaler belöber, som forrige islandske
Compagnie til sig havde annammet og siden ved Com-
pagniets Ophævelse til bem'8 Herr Henrik Bjelke leverit,
og som bem" Herr Hearik Bjelke alleruuderdanigst af hans
hos Os havende Fordring nu havcr afstanden, 1721 Rd.
2 Mk., da haver Vi allernaadigst (til des Restitution og
de fattige Presters Underholdning udi Skalholts Stigt,
') Pat. 6. Mai 1676.