Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (380,2 KB)
JPG (316,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


354 Aarent Brev om Jorder til Præstekaide.
Hvilke fornefnte Leyequíller, Landskyld og Jorder,
med al dessen Landgilde, Herlighed, Rente og rette Til-
liggelse, visse og uvisse Indkomst udi Jord, Ager og Eng,
Skov, Mark, Krat, Hede ,gKjere og Moser, Intet under-
tagendis i nogen Maader, som der nu tilligger og af
Alders Tid der tilligget haver og bör der til at ligge med
relte, skal herefter forblive under Skalholta Bispestol, og
Indkomst deraf til fattige Presters Underholdnings Brug
udi samme Stigt, som Dispeu der sammesteds aarligen rigtig
skal uddele, og de sig det saa nöltig gjöre som de selv
best vil, vecd og kan, til- evindelig Arv og Eiendom,
dog Os og Vores kongelige Arf-Successorer udi Regjerin-
gen Souverainitet, kongelige Regalier og Höiheder af
for°e Gods, ligesom af andet desligc, uforkrenket og Os
aldelis forbeholden. Forbjudendis alle og Enhver her-
imod, efter som forskrevet staaer, at hindre eller udi
nogen Maade Forfang at gjöre, under Vor Hyldest og
Naade. Givet paa Vores Kongelige Residentz udi Kjöbeu-
hafn den 3. April Anno 1674.
5. Maí. Aabent Brev ang. Forbud mod Handel med
Fremmede. Khavn 5. Mai 1674. — Originai i stift-
amts-Archivet i Island, A. 105, paategnet at være bekjendt-
gjort paa Althinget 29. Juni 1G75 (indfðrt i Althingsbogen
1675, Nr. 6). Anden Gang bekjendtgjort paa Althinget 1746
(Althingsb. Nr. 15). Norske Reg. 13, 43; M. Ket. III, 176;
Rubr. hos Fogtm. II, 117.
Vi Christian deu Fcmte &c. G. A. V. at eftersom
Vi kommer udi Erfaring, hvorledis Engelske, HoIIændere
og andre Frcmmede, som bruger deris Fiskerie under
Island, sig skal understaae: Folk der sammesteds i Land
at sætte, og Handel med Voris Undersaalter drive, som
5) Kolmúli tilStöo; 6) Kross til Dvergastein ; 7) Seljamýri
til KlyppstaSr; 8) Austdalr til Dvergastein; 9) Brimnes
til Eyoar; 10) Karlskáli til Dvergastein; 11) Krossanes
til píngmúli; 12) Ánastacir til Bjarnanes. -- Skeggjastabir
(Nr. 4) anfó'res nu som Privateiendom (Johnsen, Jaroatal
S. 356), men Aarsagen dertil er ubekjendt.