Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (374,5 KB)
JPG (321,1 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Aabent Bbev om Handelsforbud. 3Ö5
strider saavel irood Voris Forfædre, sal. og höilovlig Ihu- 1674.
kommclse, Konger udi Danmark, som Voris eigne til 5. Mai.
Voris sær Undersaatter derpaa allernaadigst udgifne Privi-
legier. og andre Forordninger. Thi bjude og befale Vi
strengeligen og alvorligeri Vore Amtmend, Laugmend,
Sysselmend og alle andre, som nu ere eller her efter
kommendis vorder, og paa Vore Vegne der paa Landet
haver at sige og gjöre, at de alle dennem, som med
saadanne forbudne Vare beflndes at handle, strax, med
hvis Vare dc paa Landet befindes at have, angriber, og
efter bem" Privilegier og Anordningers Formelding, samt
der paa Landet sædvanlig Brug og Maade, Dom over
dennCm tager. Belangende livis Vare som i saa Maader
bliver til Pris dömt, dermed skal forholdes efter for-
skrefne udgifne Octroye óg Privilegiers Indhold. Dersom
og uogen af Voris egeii Undersaatter der paa Landet til
fremmede Steder udseigler'og sig derefter til lsland igjen
begiver, formedelst slig ulovlig Ilandel, som för er meldt,
at bruge, da skal saadanne ikke alene have forbrudt hvis
forbudne Vare som hos dennem findis, medcns endog
alt andet deris Gods og Middel, löst og fast, som de der-
foruden udi beraeldte Island kan have, og Voris Under-
saatter der paa Landet, som her efter kjöber elleromgaaes
med saadanne forbudne Handlere, at de straffis uden
Forskjel paa deris Boeslod. Vi ville og alvorligen have
forbudet, at ingen af Voris Undersaatter paa bem" Island
skal sig understaa her efter af Landet at udseile, för
end de tilforn hos Voris Amtmand eller hans Fuldmegtig
og Landfouget haver sögt deris rigtig Pas med Landseus
Seigl under, som dertil udi Voris elskelig kjere Herr
Farfaders, sal. og höiloflig Ihukommelse, Konning Chri-
stian den Fjerdis Tid forordnet er. Hvorefter alle og
enhver Vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette
og forholde, og for Skade at tage Vare. Givet &c.
Hafniæ den 5. Maji Anno 1674'.
') Ved Reskript G. Juni 1674 sendes denne «Forordning» tií
Henrik Bjelke, med Befaling: «at du samme Vores For-
23*