Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (394,9 KB)
JPG (312,5 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


356 Reskbipt ang. Johder ra Bjelke.
1674. Reskript til Kammer-Collegium, ang. Over-
dragelse af Jordegods i Island til Hemik Bjelke.
Koldinghus 6. Juni 16741. — Siell.Tegn.XL.745b.
Chrislian den Femte &c. V. S. G. T. Vider, at Vi
af sær kongelig Naade allernaadigst haver bevilget og
tilladt, at Voris Geheinieraad og Rigsadmiral Herr Henrik
Bjelke til Ellinggaard, Ridder &c., maa til hans hos Os
havende FordrÍDgs Afbetaling selge og afhende af Voris
Kloster og Ombuds Jordegods udi Island til tolf Tusinde
Rigsdalers Verd, for den Pris som tilforn paa Jordegods
der i Landet sædvanlig verit haver, nemlig hver Hun-
drede Jord for 8 Rigsdaler og hver Linie- (o: Leie-)
Quilde tre Rigsdaler. dog med den Condition, at af Voris
visse Indkomst, efler bem'" Herr Henrik Bjelkes egen
Forslag, ikke over 3 eller 400 Rd. aarlig afgaaer, og
skal udi hans Lifstid, og saa Icnge han Landsens Ind-
komst for sin aarlig Pension njuder, for bem" 3 eller
400 Rigsdalers Afgang af hannem intet fordres, ei heller
af Os noget hannem godtgjöris. Thi haver I derom al
fornöden Anordning at gjöre, saa fremt I helles derimod
intet haver at erindre. Dermed <&c. Koldinghus d. 6.
Junii Anno 1674.
ordning paa behörige Steder paa bemeldte Vort Land
Island lader læse og forkynde, og overalt dermed tilbörlig
Indseende haver, at den af alle og enhver allerunderda-
nigst holdet og efterkommet vorder». Norske Tegn. XII,
119 b; M. Met. III, 178; Fogtm. II, 117.
') s. D. Reskript til Bjelke, som tillader ham at sælge af
det kongelige Jordegods i Island til Værdie af indtil 12000
Rdlr. Siell. Tegn. XL, 746. — Skjó'debrevet paa endeel
Jordegods, i det hele 77 större og mindre Gaarde til
Værdie af 12081 Rdlr. 16 Sk., er udstedt 30. April 1675:
Geheime-Arch. Gjenpart af Skjödebogen Q, Nr. 16, S.
727; M. Ket. III, 179-83; jevnf. Johnsens Jaroatal,
S. 443—46; publiceret páa Althinget 1679 (Althingsb.
Nr. 3).
.