Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (385,3 KB)
JPG (308,2 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Forbud paa Skjenk og Gave. 359
land, bvortil et lignende Forbud var udgivet i For. 8. Jan. 1676.
1635. Siell.Reg. 30, 105; Original-Aftryk hos Góede; Qvart—-----¦—-
Forr. I, 294 Uddr. hos Schou I, 127. 20- Marts'
Patent ang. Bededage. Khavn 28. April 28. Aprii.
1676l. — Siell. Tegn. XLI, 249; Original-Aftryk paa et
Halvark, trykt med Linierne paalangs.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V. Eftersom
Guds retferdige Vredis Riis sig endnu udi alle Hjörner i
adskillige Maader iader see, og^ Vi derfore aldrig kan vide,
hvad Gud i Himmelen med Os haver i sinde: D'a haver
Vi nödig eragtet, at lade trendc almindelige Bededage
paabjude, som er berammet at skulle holdis paa Vore
Lande Island og Færöe den 2., 3. og 4. Augusti först-
kommendis i nærværende Áar, at alle og enhver, som
udi Gjerningen ville holdis for at være Guds Börn, sig
gudeligen ville betænke og berede, og da faldc voris
over vore mange Misgjerninger fortörnede himmelske
Fader ydmygeligst til fode, og den Stund det endnu cr
Naadsens Tid med Ydmyghed og Andagt söge om vore
mangfoldige Synders saa lenge velfortjente Strafs naadigé
Formildelse. Thi bjude og befale Vi Edcr alle, Vore
kjere og troe Undersaatter af alle Stænder paa bcmcldte
Island og Færöc, at I retter Eder eftc edrueligen,
skikkeligen og betimeligen paa forbem" trena ilmindelige
Bededage til Kirke og Guds Hus alle endugteligen at
komme, og iudtil Solens Nedgang at fastc, og Eder fra
al Arbeid, Reiser, samt Spil og Dobbel og andcn verdslig
Forfengelighed entholde, og af ydérsíé Magt beílitte Eder
paa, med saadan Andagt at fremkomme, at dct for Gud
i Himmelen kan være tekkeligt og behagcligt. Til hvil-
ken Endc paa for" trendc Bededage strcngeligen skal værc
forbudet, udi alle Hcrberger og Vertshuse ellcr Kroer
Mad eller Drikke indtil efter Solens Nedgang nogen,
hvem dct og være kan, at give ellcr skaffc. Befindis
') Pat. 15. Febr. 1677.