Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (390,0 KB)
JPG (320,6 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


360 Pateht ang, Bededage.
1676. nogen sig her imod utilbörligen at forholde, straflis som
"^TTT^Voris Mandaters modvillige Overtrædere; hvormed da
övrigheden tilbörlig Indseende have skal, og derover
alvorligen holde, saafremt de ikke viltiltales, om de her
udi forsómmelig at være befindes. Givet paa Vort Slot
Kjöbenhafn den 28. Aprilis Anno 1676 *.
i. Mai. Reskript til Hemik Bjelke, Christian Gers-
dorf og Albert Guldensparre, at underhandle
med de islandske Participanter om Baadsfolk.
Khavn U Mai 16762. — sieii. Tegn. xli, 260.
Christian den Femte &c. V. S. G. T. Eftersom disse
vanskelige Tider ei anderledis tillader, end at Vi til Voris
Flaades bastige Udrustning dennc ene Gang maa lade Os
betjene af det Söfolk, som de islandske Participanter til
forestaaende Beise til Island beslilt og antaget bavcr:
da er Voris allernaadigste Villie og Befaling, at I samme
islandske Participanter ufortövet lader for Eder kalde og
strax med dennem paa bedste og lideligste Maader hand-
Ier, hvad dennem til Verbings-Penge for enhver af deris
Baadsfolk, som de Os til Voris Tjeniste allerunderdanigst
overlader, billigen bör at gives, andre i den Sted der-
fore igjen at verbe lade; efter hvilken Handling og For-
ening I paa Vore Vegne enhver strax og uden al Ophold
rigtigen skal contentere og afbetale, saa at de andre
Baadsfolk derfore, som bemeldt er, til deris Brug udi
Vor Stad Hamborg, til Lybek eller andre Steder uden
Vore Riger, Fórstendómme og Lande betimeligen kunde
') s. D. er udgaaet tre Reskripter: til Stiftbefalingsmand
Henrik Bjelke (Original i Stiftamts-Archivet i Island,
A. 105; Siell. Tegn. XLI, 250; M. Ket. III, 184), og til
begge Biskopperne i Island (Siell. Tegn. XLI, 250 b), hvor-
ved Patentet oversendes til Forkyndelse og sammes Efter-
levelse paalægges.
') s. D. Reskript til de islandske Participanter om samme
Gjenstand, Siell. Tegn. XLI, 263 b.