Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (363,2 KB)
JPG (310,4 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Bevilling p.u Befiugtning. 363
romme udi Holland, Hamborg ellev Lybek, dog uden 1677.
nogcn Conseqvents for paafölgende Aaringer, da Befragt-1-—~~—'
ningen og Udredningen her for Byen bör at gjöris.
Forbydendis &c. Hafn. d. 30. Martii 1677.
Bevilling for Peder Jenssen Dobbelsteen, 6. Aprii,
at fiske nnder Island. Khavn 6. April 1677.
— Norske Reg. 13, 210; M. Ket. III, 266.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at Vi efter
allerunderdanigst Ansögning og Begjering allern. haver
bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader,
at Peder Jenssen Dobbelsteen, Indvaaner her i Voris
kongelige Residentsstad Kjöbenhafn, maa med sit fórende
Skiberom, Fortuna kaldet, dregtig 50 Læster, hvorpaa
han sjelf er Skipper og Kjöbmand, herfra til Voris Land
Island henseile og der. neder fore Landet at íiske, dog
saaledis. at Udredningen her fra Staden og ei andensteds
skeer, saa og, at de af Os allcrnaadigst Octroyerede ei
dermed præjudiceris. Thi bede Vi venligen Vore kjere
Venner og Bundsforvanter, saa og strengeligen befale Vore
egne Undersaatter, at de hannem med underhavende
Skiberom, Folk og Gods, fri og ubebindret iade passere
og repassere, og dersom de af Storm og Uvcir udi nogeu
Vore kjere Venners Havne hender at indtrengis, at I den-
nem da med Folk, Victualia, Anker, Toug og hvis andet
de kan have fornöden, for Betaling vilde undsette. Saa-
dant ville Vi med Vore kjere Venner og Bundsforvanter
udi lige eller andrc Maade forskylde og erkjende, og af
Vore egne Undersaatter det saa alvorligen have. Laden-
dis &c. Hafn. d. 6. Aprilis Anno 1677.
Bevilling for Christopher Hansen, Borge- 2. Mai.
mester i Kjöbenhavn, at fragte fremmede Skibe.
Khavn 2. Mai 1677. — Sieii. Reg. 30, 384. — Lige-
lydende raed Bladts Bevilling af 30. Marts d. A., kun at
denne lyder paa Befragtning af 2 Skibe fra Holland, Hamborg
eller LybeU, iog kun i dette Aar.