Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (405,8 KB)
JPG (333,2 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


370 Bevilling faa Befhagtning.
1679. benhafns Vaaben kaldet) til Kiebelevigs Hafn nnder Vort
-----""—-" Land Island befragte, helst efterdi samme Skib Os nu
oq TVlarts
ingen Tjeniste gjörer, og paa det Landet desto snarere
undscttes kunde, maa samme Skib (foruden efter de andre
at opholdcs) saa tidlig udgaa som det mageligst skee kan.
Forbjudendis &c. Hafniæ den 29. Martii 1679.
3i. Mai. Aabent Brev, ang. extraordinair Krigshjelp
af Island. Khavn 31. Mai 1679 ». — Originai i
Stiftamts-Arcliivet i Island, A. 105; paategnetat være bekjendt-
gjort paa Althinget i Laugretten 29. Juni 1680 (Althingsbog
Nr. 1) og anden Gang 5. Juli 1682 (Allhingsb. Nr. 34) ; Rentek.
Exped. Prot. 15, 200 (dateret 14. Mai).
Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at eftersom
denne haarde og brændende Krigslue, hvorudi Vore Konge-
riger og Lande alt noglc Aar haver værit indviklet, endnu
sjunis sig længere at vil údstrække og continuerc, og Vi
af dcn kongelige Omhue og Forsorg, som Vi idelig for
Vore kjærc og troe Undersaatters Velstand og Conservation
haver, maa være betærikt paa slige Midier, hvorved Krigen
til Voris ganske Nations höiberömmelige Eftermæle til-
börligeu kau udföris, formedelst endelig en reputerlig og
bestandig Fred igjen at erlange, til hvilke store og exces-
sive Bekostninger, saavel til Militiens Underholdning, som
og til Verbinger, Recruter og deslige udfordris, iblandt
hvilket ikke cr det mindsle Voris Orlougflaades Udrustning,
hvilken Vi nödvendig i den Tilstand maa holde, at ved
den, næst Guds naadige Hjelp og Bistand, fremdcles som
hid indtil, saavel Vore Kongerige og Lande kan for
fjendtlig Indfald beskjermis, som og Commereierne og
særdclis Farten til og fra Vort Land Island forsikkres,
hvorudi Vore kjære og troe Undersaatters der paa Landet
Conservation og Velstand beroer, og saasom til bemeldtc
Voris kongelige Orlougflaades Fornödenhed ikke en ringe
'Post af Islands Törfisk, Kjöd og Uldengods, som derudi
Landet falder, behövis, da endog Vi udi disse fremgangne
') Reskr. 17. April 1681.