Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (384,8 KB)
JPG (322,8 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


372 Aabent Brev om Krigshjelp.
eftersom Varene paa éthvert Sted falder, saavidt ei
udi Penge leveres, nemlig for vcsten og syuden udi Fisk,
Uldengods og Tran, paa örcbak udi Fisk, Smör og Ulden-
gods, og for nordcn udi Kjöd og Uldengods, og det
saalcdes, at bemeldte Vare udi tiikonimende Aar 1680
kan være paa Hafnerne til Rede, og da med de Jslands
Participanters befragtede Skibe, eller Vore egne tilforord-
nede, udkomme, og skal enhver Sysselmand oversit Syssel
og District forfattc et rigtig Rcgister og Regenskab under
sin Haand over denne Krigshjclp, saaledes som han den
af Undersaatterne opbergcr og annammer, og deraf en
Gjenpart til Landfogden leverc, og den anden med Skibet,
söm Varene fra hans Hafn udförer, udsende, og ellers
alvorligen paadrive og flittig Indseende have, at forbe-
meldte Krigshjelp rigtig og i rette Tid, som forbemcldt,
vorder indkrævet, saa fremt de ei selv dertil vil svare
og staae til rette; bvorom Vores Rigsadmiral og Gouver-
neur over bemeldte Vort Land Island forordnede Land-
foget Joban Petcrsen Klein fuldkommen Anordniog gjöre
skal, og Rcgenskaberne af bvcr Sysselmand til nærmere
Forklaring her udc annamme og med sig udtage; og
saasom Vi herudi om Vore kjære og troe Undersaatters
paa Island, deris allerunderdanigste Velvillighed denne
Krigshjelp forderligst og uden Ophold at fra sig rede og
udgive, intet tvivler, saa ville Vi derimod slig underdanig
Troskab og Velvillighed mod dennem samtlig og enhver
i Særdeleshcd med al kongelig Naade og Bevaagenhcd
erkjende. Bydeudis alle og enhver sig iier efter i alle
Maader alleruuderdanigst at rette og forholde, og, om
nogen Forsömmelse findes, for Skade at lagc yare.
Givet paa Vores kongelige Residents udi Kjöbenhafn
den 31. Maji Anno 1679.
31. Mai. Reskl'ipt til Rigsadmiral Bjelke, ang. Krigs-
hjelpen. Khavn 31. Mai 1679. — Rentek. Exped.
Prot. 15,203 (med Datum 14. Mai).
Christian den Femte «&c. V. S. G. T. Vi tilskikke