Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (381,9 KB)
JPG (329,2 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Reskript ang. Kiíigshjelpen. 373
dig lierhos Voris aabiie Rref, anlangeude en extraordinarie
Krigshjelp af Vort Land Island, hvilken du paa behörige~
Steder der i Landet haver at lade forkynde og paabjude,
"og sidea ved Landfogden Johan Petersen Klein lade an-
ordne, at samme Krigshjelp ved Sysselmændene, hver i sin
Distriet, paa den föieligste og lemfældigsteMaade mueligt
er, efter Landels Tilstand og Undersaatteruis Vilkaar vorder
indkrevit og paa de Hafner, som beseiglis, leveris, saa-
ledis: at saavidt i Vare annammis kan være færdig udi
næstkommende Aar, naar Participanternis Skibe henkom- • .
mer, med dennem at udföris, hvorom de betimelige kan
advaris til Hafnerne saa meget större Skibe at befragte,
ligesom her forinden kan gjöris Overslag at paa hver
Hafn kan komme Vare til, saafrcmt Vi ei allernaadigst
bliver tilsinds Varene med Voris egen Skibe at lade af-
hente, og haver Landfogden af hver Sysselmand rigtig
Regenskab at tage over denne paabudene Krigshjelp, saa-
Ied[s som den efter islandske Jordebog annammis og oppe-
bergis, hvorefler han siden paa Voris Rentekammer rigtig
Regenskab og Forklaring haver at indlevere, og imidlertid
med de Underbetjenter der udi Landet flittig Indseende
have, at med samme Krigsbjelpis Oppebörsel og Indkræ-
vende rigtig uden nogen Underslef tilgaaes, og ingen som
betale bör forskaanit vorder, saaledis som han agter at
svare. Hvorimod Vi allcrnaadigst for saadan alleruuder-
danigste tro Tjeneste hannem 2 pro Cento af hvis bem"
Krigshjelp bedrage kan, for hans Bekostning og Umag vil
bevilge, og udi Regenskabet maa passere. Dermed &c.
I Hafniæ d. 31. Maji 1679.
Althings-Vedtægt om Hospitalslodder. 3. Juli 3. Juii.
1679 4. — Althingsb. 1679, Nr. 20.
Um hospítalsdag í Múla þíngi og fyrir vestan.
Var tilsett og skikkao af lögmönnum bá&um, me&
lögréttumanna samþykki, a& sá dagur sem voluoum hos-
pítalslimum þar í sýslu skyídi aukahlutur á skiptast,
') 30. Juni 1652; 6. Juli 1678; Fr. 27. Mai 1746.