Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (391,1 KB)
JPG (340,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Fr. om Compagmes Indrettelse. 377
skyde ville, sig hos Os elskelig Bartholomæus Jeusen, 1680.
Assessor i Vores Höiesteret og Borgemester her i Vores 12. Febr.
lcongelig Residentsstad Ejöbenhafn, inden Aar og Dag an-
give kunde. Og skal dennem allernaadigst tilladt være,
tilkommende Sommer med Færöes Handel en Begyndelse
at gjöre, desligeste at doggere og flske under Grönland,
Island og Færöe, og al den Fisk, de i saa Maader indförer,
skal, indtil det nye islandske Compagnie begynder, for al
Besvering fri være, saavel som ogsaa hvis Tran de be-
kommer, om de paa Hvalflskeri rede vilde. Dernest skal
det alle og euhver af Vores kjere og troe Undersaatter
allernaadigst være tilladt, at fare paa Hvalfiskefang, mens
at doggere under Island og Færöe bemeldte Compagnie
aleue. Uigemaade ville Vi dennem hcrmed allernaadigst
bevilge, at fare til Landene i Islaud og Færöe, og sig
der at forsee med hvis de til Forfriskuing behövendes
vorder, dog ikke förend Frihedsaarene ere expirerede nogen
Handel samraesteds at drive. Til hvilken Handels Fort-
sættelse Vi dennem de tvende förste Aar til Doggeren
fremmede Skibe at befragte allernaadigst bevilge ville,
dbg skal Udredningen skee her fra Vores kongelig Resi-
dentsstad Ejöbenhafu. Og skal saavel dennem som alle-
rede trafiquerer paalsland, som dennem, der nu athandle
paa Islaud og Færöe allernaadigst bevilget er, ikke her-
efter liJIadt være nogen Skibe at befragte, som ikke i
Vores Riger Danmark eller Norge hjemme hörer. Ei heller
maa de efterfölgende Vare, nemlig: Bröd, Öl, Brendeviin,
Snedicker-Arbeid, Hampe-Linier, Hatte og Jern-Vare, nogen
andensteds lade forskrive, uden fra Vores egne Lande og
Riger, under Skib og Godses Fortabelse, og Straf som
vedbör, hvorefter sig alle og enhver allerunderdanigst
haver at rette og for Skade at tage vare. Givet paa Vort
Slot Ejöbenhafu den 12. Februarii Anno 1680 \
') s. D. Befaling til Borgmestere og Raad i begge Rigerne,
sarat til Commerce-Collegium, at lade forkynde denne For-
ordning. Siell. Tegn. XLII, 229b-230.