Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (397,7 KB)
JPG (327,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Reskmpt ang Krigsskatten. 381
de for den halve paabudne Krigshjelp, efter Vores til- 1681.
forn derom udgangue Breve, raaa være forskaanet; dog~7T~AT'
at de den anden halve Part indeværende Aar aílægger,
og leverer til det islandske Compagaiets Participanter,
efter Vores til dennem derom udgangne Befaling. Thi
er Vores allernaadigste Villie og Befaling, at du ved din
Fuldmægtig, Johan Petersen Klein, al foruöden Anord-
ning lader gjöre, at Sysselmændene, hver udi sin District,
forskrefne paabudne Krigshjelp indfordrer, og af Ind-
byggerne paa de Hafner som beseigles og for dennem
bedst beleilig bliver, imod Quittering Ieveret vorder, paa
det at rigtig Regnskab derfor paa Vores Rentekaramer
ved dette Aars Udgang forsvarligen kan aflægges. Dermed
skeer vor Villie. Befalendis dig Gud. Skrevet paa Vort
Slot Kjöbenhafn den 17. Aprilis Anno 1681l:
Bestalling og Instruction for Hannes Thor- t- Juni.
leifsson som Antiquarius regius. Khavn 7. Juni
1681. — Bekjendtgjort paa Althinget 1682; Siell. Reg. 32,
201 b; trykt i Nord. Tidsskr. for Oldkynd. 3, 90.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V. at Vi aller-
naadigst haver bestilt og antaget, saa og hermed bestiller
og antager Hannas Thorlefsen til at være Vores Anti-
qvarius Regius. Thi skal hau være Os, som sin absolut
og souverain Arve-Konge og Herre, huld og troe, Vores
og Vores kongelige Arvehuses Gavn og Bedste sóge, vide
og ramme, Skade og Fordærv af yderste Magt, Evne og
Formue hiudre, forekomme og afværgc. I Særdeleshed
') s. D. Reskr. til det islandske Compagnies Participanter,
at de overlades hver Vet Fisk, som de overfó're, for 1
Rd., og skulle de modtage allehaande Varer af Indbyg-
gerne efter den Anordning som Stiftbefalingsmandens Fuld-
mægtig, Johan Petersen Klein, maatte gjöre, og for egen
Bisiko overfö're Varerne for bem" Betaling, samt i Zahl-
kammeret aflægge Regnskab for det Indkomne til först-
kommende Michaélis. Siell. Tegn. XLIII,.8& b.