Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (376,1 KB)
JPG (333,7 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


382 Instbtction for Antiquarics regius.
1681. skal han tilforpligt være, foruden hvis forrige Antiqvarius
7. Juni. haver haft at forrette:
1) Aarligen til Trykken at forfærdige nogle Manu-
scripta af de gamle Antiqviteter udi Vore Riger Danne-
mark og Norge, fornemmeligen udi Vort Land Island,
tilligemed deres Danske og Latinske Versioner, og en god
Forklaring over alt det, som i samme Skrifter kan være
befattet. — 2) At forskaffe aarligen til Vores eget Biblio-
thequc nogle gamle og rare Manuscripter, tillige med deres
Version og Forklaring. — 3) At forfalte det förstc mueligt
er en rigtig og fuldkommen Islands Historie, saavcl an-
gaaendis Historiam civilem og eccksiasticam fra Islands
förste Bebyggelse til nærværende Tid, som Historiam
naluralem paa alt det, som der i Landet besynderligen
kan være at iagttage. — 4) At forskaffe med Fremtiden
en rigtig Copie og Beskrivelse af gamle og nye Monu-
menter og curieuses Inscriptioner, som i for" Vort Land
Island kan findes. — .5) At advisere aarligen Decauo
Facultatis Medicæ, eller Philosophicæ, hvis han eller
andre der i Landet in Naturalibus kan observere. —
6) At forskaffe til Vores Raritetkammer hvis Rart der udi
Island forefalder og han kan overkomme.
Til hvilken Eiidc hermed allernaadigst anbefales Alle og
Enhver udi bemeldte Vort Land Island, som et eller andet af
saadanne Antiqviteter kunde have, at de lader sig flnde villige
til samme Antiqviteter hannem at vise og meddele, dog
saaledes, at han skal være pligtig til Enhver sit Eget
uden Skade inden en vis Tid at restituere; udi hvilket
Forskrefne, saavelsom udi alle andrc Maader, han sig,
som det en ærlig, tro og oprigtig Antiqvario Rrgio egner
og vel anstaaer, tilbörligen haver at skikke og forholde,
efler den Eed han Os derpaa gjort og aflagt haver. Og
havcr Vi allernaadigsl bevilget hannem for samme hans
Tjencste og Bcstilling til aarlig Lön og Besolding 300
Rdlr, som hannem qvartalviis af Vort Zahlkammer rigtigen
skal betales, og begynde fra dette Vores Brefs Dato, og
saaledes contiauere indtil Vi anderledes derom tilsigendes