Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (408,0 KB)
JPG (338,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


384 Patent om Bededíge.
1682. Patent om Bededage paa Island og Færö'e.
^J^^Khavn 18. Marts 1682. - Bekjendtgjort tilligeraed
vedfölgende Reskript i Synodalforsamling for Skalholt Stift
1682. — Siell. Tegn. XLIII, 324—327; Original-Aftryk hos
Luffts Enke; Quart-Forr. \, 798; Rubr. hos Schou I, 204.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V. At eftersom
Guds Vredis Riis lader sig endnu paa mange Steder
rundt omkring os i adskillige Maader kjende og tilsjune,
nu med grig og Blods Ddgydelse, nu med Peslilenize og
smitsomme Sjugdomme, nu med Hunger og Dyrtid, hvilke
ere de slore Landeplager, som Gud allermeest pleier at
straífe et syndigt og haardnakket Folk med, og Vi dog
til Vor störste Bekymring fornemmer, at jo nærmere Gud
kommer os med saadanne Vredistegn, og jo mere han
truer os for vpre mange grove og motvillige Synder,
jo mere tager Syud og Ondskab til iblandt os, saa at det
sjunis ligesom man beflittede sig med idelig Synder og
Laster at drage hans Unaade over os, og gjöre Straffen
langt större for os, end den har været. Og al den Stund
Gud beviser sig saa naadig imod Os, Vore Biger og begge
deris Indbyggere, at han endnu holder Biset tilbage fra
vore Skuldre, og saaledis med sin faderlig Langmodighed
indbjuder os til en sand og alvorlig Omvendelse fra Syn-
den: Da paa det vi i Tide, förend det Oude plat raramer
paa os, formedelst en retsindig Poenitenze, mcd Hjertens
inderlig Suk og Paakaldelso maa stille voris fortörnede
Guds og kjere himmelske Faders vel forskyldté Straf og
Vrede, og saaledis fra Os, Voris Biger, Lande og samtlige
Vore kjere Undersaatter, ved Guds Bistand, betimelig af-
bcde de store, overhengende, almindelige Plager, haver
Vi höinödvendig eragtet, trende almindelige Faste- og
Bededage hermcd at paabjude, som ere berammede at
skulle holdis paa Vore Lande Island og Færöe den 2.,
3. og 4. Augusti förstkommende, udi nærværende Aar.
Og paa det et saa gudeligt og saa höimagtpaaliggende
Verk med en god og christelig Forberedelse vel maa
begyndis, da ville Vi, at intet Torf nogeusteds maaholdis