Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (378,3 KB)
JPG (336,3 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


. Patent om Beðedage. 385
Tisdagen tilforn; og skulle overalt paa Landet sarame 1682.
Tisdags Aften fpr hver Bededag, Klokken sex, riugis med 18. Marts.
de störste Klokker til hver Kirke, da alle Boder og
Kjeldere, hvor nogeu Slags Drik eller anden Vare selgis,
strax skal tillukkis, og iugen videre Handel, i hvad det
og vere kan, den Aften drivis, men ethvert Guds Barn
flittig randsage sig self og sine Idretter, og med et anger-
fuld Hjerte alvorligen afbede al sin Forseelse, hemmelig
eller aabenbare, baade imod Gud og hans Neste, og
saaledis rettelig berede sig i Kydskhed, Ydmyghed, Ædrue-
lighed, Kjerlighed og Stilhed at möde sin Gud med en
ifrig og andegtig Bön, paa det, naar vi saaledis falder
Voris fortörnede, kjereste Gud og Fader ydraygeligst til
Fode, og af Hjertet angrer og fortryder vore begangne
Syuder, at Voris Bededag maa da vorde Herren en be-
hagelig Dag, og vi udi voris store Anliggende maa fiude '
et mildt og naadigt Svar, at han enten aldelis afverger
Straffen, eller og faderligen den formilder. Thi bjude
og befale Vi hermed alle Vore kjere og troe Undersaatter,
at de retter dennem efter, ædrueligeu, skikkeligen og
betimeligen paa fornefnte trende almindelige Bededage
til Kirke og Guds Huus allc endregteligen *at komme,
og indtil alle Tjenesterne paa hver Bededag ved Guds
Bistand andegteligen ere forreltede, at faste, og dennem
fra al Arbeid, Reiser (Posten alene undtagen), samt Spil
og Dobbel og anden verdslig Forfengelighed entholder,
og af yderste Magt beflitte dennem paa med saadan chri-
stelig Andagt at frerakomme, at det for Gud i Himmelen
kan være tekkeligt og behageligt. Til hvilken Ende paa
fornefnte trende Bededage ikke nogen Ting, Stefne, eller
anden slig verdslig Handling eller Forsamling maa hol-
dis; item skal strengeligen være forbudet, udi alle Ordi-
narier, Pensioner, Herberger og Vertshuse eller Kroer,
Mad eller Drikke, förend al Gudstjeneste, som oven
meldet, fuldkommen er forrettet, nogen, i hvera det og
være kan, at give eller skaffc,^ de Syge og Svage her
ud inden undtageu; befiudis nogen sig her imod util-
/. B. 25