Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (392,7 KB)
JPG (323,9 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


386 . Patent om Bededage.
börligen at forholde, slraffis uden Persons Anseclse som
Yoris Mandaters motvillige Overtrædere, hvormed da hver
Steds Öfrighed lilbörlig Indseende sLal have, og der over
alvorligen holde, saafremt de ikke vil tiltalis, om de her
udi forsömmelige at være beflndis. Og paa det Voris
christelig Intention, Gud foruemmeligen til Ære, maa
skee al muelig Fornöielse, skal hermed strengeligen fpr-
budet være al Spil og Leeg uden Kirken, saavelsom
store Værtskaber og Gjcstebuder, saalcnge disse Bededage
paa staaer, saafremt de, som sig imod nogen af disse
forskrefne Poslcr forseer, ikke tilbörligen villé slraffis, og
derforuden være Kirkens Disciplin og videre Tiltaleunder-
given. Og skal Voris Amtmænd, Superintendenter, Fogder
og alle andre Vedkommende, som dette Voris Patent under
Vort Cancelli-Seigcl tilskikket vorder, det paa behörige
' Steder til allis Efterretning strax lade læse og forkynde,
saa ög derhos tillige med Provsterne og Prestcrne flittig
og forsvarlig Indseende have, at deune Voris allernaadigste
Villie i alle Maadcr tilbóiiigen efterkommis. Givct paa
Vort Slot Kjöbenhafa den 18. Martii Anno 1682 *.
25. Aprii. Reskript til Henrik Bjelke, ang. Taxtens
Forandring. Khavn 25. April 1682. ~ Pubiiceret
paa Aithinget 1682 og indfört i Althingsbogen (Nr. 4); lige-
ledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift
1682. Rentek. Exped. Prot. 16, 345; M. Ket. III, 192.
Christian den Femte &c. V. S. G. T. Saasom Vi
efter disse Tiders Tilstand bcíinder, at Kjöbmændene,
som seile paa Vort Land Island, ikke vel kunde continuere
med deris Handel der paa Landet, saa fremt de obli-
geredes til at blive længere ved den Taxt, som for saa
') Under s. D. ere udstedte Reskripter til Biskopperne paa
Island, Gisli þorláksson og pórour þorláksson, at anordne
det Nödvendige med Hensyn til fornævnte Bededage.
Siell. Tegn. XLIII, 322—324. — I Synodalforsamlingen for
Skalholt Stift bestemtes, atBededagene ikke skulde holdes
i Rad, meu een i hver TJge 'efter hinandeu.