Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (391,7 KB)
JPG (316,9 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Reskhipt aiíg. Taxtens Forandbing. 387
mange Aar i gode og fragtbare Aaringer med Ind-
byggerne der paa Landet ere oprettede, og Vi dog naa-
digst ville, at Vores kjere og troe Undersaatter paa
bem'0 Vort Land skulle vorde herefter, som tilforne,
til deris Nödtörft lilbörligen forsjunede: da ville Vi
allernaadigst hermed have befalet, at fire af Vores
"Uadersaatter paa bem" Vort Land Islaud, som ere Syssel-
mænd, eller audre forstaudige, gode Mænd, og vide Land-
sens Leilighed og Tarf, skulie i Aar med förste Leilighed
og mcd skriftlig Fuldmagt af det ganske Land sig her
til Os udi Vores kongel. Residentsstad Kjöbenhafn begive,
og med Kjóbmændene der sammesteds om et billigt og
lideligt Kjöb paa alle Slags Vare til Landets Fornödenhed
accordere, saasom de paa begge Sider kunde blivc ved
Magt, hvilke fire af Landsens Udskikkedcs Reise frem og
tilbage, samt Fortæriog her i Riget, de fire Hoved-
Participanter mcd deris Kjöbmænd skulle bekoste og bc-
tale; hvorfore Voris allcrnaadigste Villie og Befaling er,
at du gjör den Anstalt, at samme fire Fuldmegtige der
af Landet, som för er meldet, fremkommer, anseendis
det ganske Land og des Indvaanere storligen Magt dcr-
paa ligger. Hvorefter &c. Skrevet paa Voris kongelige
Residents udi Kjöbenhafn d. 25. Aprilis Anno 1682.
Plakat om den islandske og færöeske Han- 13. Mai.
dels Forvaltning udi et Compagnie. Khavn 13.
Mai 1682 *. — Rentek. Exped. Prot. 16, 371—384; Ori-
ginal-Aftryk hos Lufts Enke; M. Ket. III, 193; Qvart-Forr.
I, 814; Rubr. hos Schou I, 213.
Vi Christian den Femte &c. G. V,, at eftersom de
Aaringer, i hvilke den islandske Handel haver til visse
Participanter værct forpagtet, med dette indeværende Aar
1682 löber til Ende, og Vi naadigst haver for got be-
funden, den islandske og færöske Handel at ladc komrae
udi et Compagnie under eu vis Direction, paa det Han-
') jevnf. Octroy 29. Januar 1684. !
25*