Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (376,2 KB)
JPG (335,7 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


388 Plakat om Handelem.
1682. delen udi benefnte Lande lil lndbyggernis större Nytte
13. Mai. og Fordeel kunde fremmis og fortseltis: da haver Vi
'hermed allernaadigst villet gjóre bekjendt de Vilkaar,
hvorpaa Vi dennem, som i samme Compagnie agter at
inferessere, Handelen tillige med benefnte Landes visse
og uvisse Indkomst ville allernaadigsl overlade, nemligat:
1) Compagniet skal ingen anden med sig i bemeldte
Handel indtage, end de, som ere Voris edsorne Under-
saatter og i Voris Riger og Lande bosiddendis. — 2) Skal
bemeldte Compagnie alene være tilladt at handle, kjöbe
og sælge paa lsland, Færöe og de andre smaa, der
under liggende, Hafner og Böyer, saa og at liske fire
Mile runden omkring ud fra Landene i Söen, og ingen
anden, værc sig indlandske eller fremmede, under Straf
af Skib og Godses Forbrydelse hvor det antreffis. Be-
trædis Nogen herimod, eller nærmere Landene end 4
Mile at drive nogen Handel eller Doggerie, da skal deris
Vare med Skibene være cotifisquerede og til Compagniet
bjemfalden, og Personerne, som der paa fare, derforuden
straffis efter Sagens Beskaffenhed paa Eroppen. Og maa
bemeldte Compagnie saadanne forbudne Handlere og
Fiskere, det være sig af hvad Natiou det vil, lade an-
taste, med de Vare, som de hos dennem finder i Landet,
og udi forbemeldte Ðislrict ud fra Landet, og til Besse-
stæd lade opföre, at de der af Voris Fogder, Laugmend
eller Sysselmend, uden Ophold kunde dömmis; mens der-
som nogen af Parterne med samme Dom ei skulle være
fornöiet, da bevilges den, som derpaa anker, at lade
samme Dom indslævnc for Voris Admiralitet her i Voris
kongelige Residentsstad Kjöbenbafn, og det antastede
Skib, Gods og Folk her hid at före, hvori samme Sag
uden ringeste Ophold af Voris Admiralitet skal paa-
kjendis; og skal Sysselmanden, i hvis Syssel saadanne
forbudne Handlere antreffis, under deris Bestillingers og
Boeslods Fortabelse, forpligtede være med aí Magt be-
meldte Compagnies Fuldmægtige at være behjelpelige,
samme Pcrsoner eller Skibe at optage, og til Bessestæd