Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (378,8 KB)
JPG (337,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Plakat om HaKdelen. 389
at henföre, paa det de Fremmede, som sig iraod Voris 1682.
Octroye noget i Island eller Færöe foretager, Compagniet 13. Mai.
lil Præjuditz i deris Handel, tilbörligen maa vorde for-
hindrede. Skulde og, imod Forhaabning, Compagniet
alene ikke befinde sig mægtig nok at afholde saadanne
forbudne Handlere eller Fiskere fra bemeldte Lande, da
ville Vi dertil betideligen om Foraaret Voris egne mon-
terede Skibe og Jagter henskikke, saasnart Vi tilforn af
Compagniet allerunderdanigst derom bliver uuderrettet,
som saadanne Lurendreiere kunde optage og forhindre. —
3) Bemeldte Compagnie maa ingen andre Skibe fragte til
forbemeldte Lande, end de i Danmark, Norge, Flensborg
og Sönderborg hjemme hörer, og der alene Voris edsorne
Cndersaatter tilkommer, paa hvilke Skibe Skipperne skulle
være Voris edsorne Undersaatter og i samme Voris Rigcr
og Lande bosiddendis, og der holde Dug og Disk. —
4) De Vare, hvormed forbemíldte Lande skal forsörgis og
sammesteds forhandlis, skal iudkjöbis udi Vore Riger og
Lande, saa fremt de der ere at bekomme, og ingen
andensteds end i Kjöbenhafn lil samme Hafner indskibes;
dog skal Compagniet saadanne Vare, som ikke her i
Landet kan gjöris, saalenge være tilladt fra andreStæder
at forskrive, indtil des nogen sig her nedersetter, saa-
danne Vare her i Landene at fabriqvere, hvorcfter de
dennem ingen andensteds end her skulle indkjöbe, dog
skal de deris behövende Salt tiJ Fiskeriet der i Landene,
samt anden Brug, være forpligtede af Salt-Compagniet
her i Kjöbenhafu sig at tilforhandle, som dennem saa-
dant Salt told- og coösumtionsfri og for en billig Pris
skal levere, hvilken Told dennem igjen af Voris Toldere,
naar de bem" Compagniets Hænder derfore fremviser,
skal vorde godtgjort. — 5) Samme Compagnie skal for-
sörge Indbyggerne i bem'" Lande med gode , dygtige og
vel forvarede Kjöbmandsvare, og det saa rigeligen, i
Synderlighed med de Vare som til Lifsens Ophold gjöris
fornöden, at Ingen i Landene derover kan have billig
Aarsag sig at besverge. — 6) Maatte og nogen Krig,