Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (376,2 KB)
JPG (333,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


390 Plakat om Handeien.
Í682. det Gud naadclig afvende, paa disse Riger og Lande
13. Mai. indfalde, at bcm" Compagnie ikke skulde her fra Rigerne
kunde forsörge Landene med nödtörftige Vare, da skulle
de fra andre Riger'eller RepubJiqver, hvor de bedst
kunde, saa megit ved deris Correspondence derhen for-
skaffe, at Indbyggerne overalt i Landene ved bemeldte
Hafner kan vorde forsvarligen forsynede. — 7) Be-
meldte Compagnie maa selge og kjöbe paa bem" Hafner
efter Landsens Taxt, og det ved det rette sædvanlige
Alnemaal og Vægt, dog skal det hundredeste Kjöb, som
for 20 Aar siden var brugcligt, ved Selgen eller Kjöben
efter denne Dag ikke maa brugis, Saa skal og Com-
pagniets Betjente sig venlig og med god Omgjcngdse
imod Landsens Indbyggere, Geistlig og Verdslig, forholde,
saa at ingcn med Billighed kan have sig over dennem at
bcklage, hvorimod Islænderne og de Færöske skulle for-
pligtede være, at levere dennem gode, dygtige Kjöbmands-
Vare, nemlig reen, ukassen, umalten og ufrossen Fisk,
og som Blodbenen ere vel afskaaren tre Led nedenfor
Nauílen, reeu og klar Tra.n, gode Mandshoser og Vanter,
Hoserue een Sjellands-Alen lang, og deris Vide der efter,
Vadmel 2 islandsk Alen bredt, og alle andre gode og
dygtige Vare. — 8) Hvad Vare som Compagniet fra
bem'" Lande lader udföre, skullc de det meste mucligt
er paa fremmede Steder forhandle, undertagendis saa
mange Fiskevare som Vi og Voris Lande behöve, og skal
Compagniet tilforpligtet være med alle fra Island paa
Elveu kommende Skibe udi Voris Fæstning Glyckstad at
indlöbe og der i 5 Dage holde deris Vare fal for Byen
og Landets Indvaauere, eller for hvem med dennem
handle vil, mens dersom Ingen sig da indfinder, som
dennem i værende 5 Dage der deris Lading vilde afkjöbe,
da maa de dermed henseigle hvor dennem lyster. —
.9) Islænderne og de paa Færöe skulle ei med nogen
Anden, hvem det og være kan, enten paa Landene cller
udenfor Landene i Söen, Haufner eller Fjorder, eller
nogen andensteds være tilladte at handle, kjóbe eller