Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (373,6 KB)
JPG (332,9 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Plakat cm Bandelen. 391
selge, uden alene med bem" Compagnies Fuldmegtige 1682.
udi forbem" Lande, ei heller nogen Fisk til Frcmmcde 13. Mai.
af deris Baade selge, naar dc med dennem ere ude at "
fiske, under deris Bestilling og Middels Fortabelse, samt
Straf paa deris Person efter Sagens Beskaífenhed paa
Bremerholm i Jern, og dersom Sysselmændene ei aaben-
barer saadant, eller med al Magt Anclre forhindrer, men
derimod selv handler med saadanne Lurendreiere, da
skal han slraffis (foruden haus BestiIIings Fortabelse) paa
hans Boeslod, hvoraf den halve Deel til Angiveren skal
være forfalden, og den anden halve Deel til Compagniet.
— 10) Og som ingen uden Voris egne Undersaatter maa
bruge nogen Doggeri omkring Island og Færöe inden
fire Mile nær onikring Landene, da skal Compagnict ikke
derpaa maa nægte nogen des Frihedsbrov, mens uden
nogen Kjendelse eller Afgift saadant dennem, lade være
fölgagtig, og med al Iver befordrc og i Nöd assistere
dennem, saa længe de ingen Handel i Landene ellcr der
orokring, imod deris Privilegier, foretager. Dog skal
bem,e Doggere af Landene cller Fiskebaadene, som ere
ude at fiske, ikke maa tilhandie sig nogen Fisk eller
audet, det være sig hvad det vil, udcn de vilde agtis
og straffis som andre uprivilegcrede Handlcre. — ll)Hvad
Mineralier som der i Landene findis og Vi naadigst derfra
agter at lade hente, skal Compagniet for billig Fragt til
Voris kongelige Rcsidentsstad Kjöbenhafn med dcris Skibe
lade hidföre. — 12) Vi villc og allernaadigst handlhæve og
forsvare bem" Compagnie udi dcris Handel, saa at den-
nem hverken af andre Voris Undersaatter eller Fremmede
nogen Indpas her imod skee skal. — 13) Naar Com-
pagniet eller nogen af dcris Betjente nogen paa bem"
Lande kan have at tiltale, euten for Gjeld eller anden
Sag, da skal saadant skee for Voris Fogder, Laugmændene,
Syssclmændene eller Rettens Betjentc, efter Lands Lov og
Ret og ikke anderlcdis, og det uden lang og ubillig Op-
hold, hvormed Voris Fogder, Laugmænd og Sysselmænd
skulle have Indseende, som de agter at svare, om nogen