Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (378,9 KB)
JPG (337,6 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


392 Plakat om Handeleh.
1682. Klagemaal dcr över paakommer. — 14) Paa det og
13. Mai. bem" Compagniets Kjöbmænd og Betjente paa forbem'*
Lande ei over deris rette Tid skal opholdis, og til stor
Skade og Forsömmelse blive beliggende, da skal Ind-
byggerne og Almuen paa Landene pligtig være til Kjöb-
mændene, hvis de skyldig bliver, udi betimelige Tid at
betale, som er paa Island for synden inden Petri Pauli,
for vesten inden St. Canuli, og for norden og östen in-
den St. Laurentii, eller i det allerseniste 8 Dage efter
forbemeldte Terminer, og paa Færöe til 11. Juni og
11. Decembr. — 15) Bemeldte Compagnie maa ei nogen
Efterliggere om Vinteren lade efterligge paa forbemeldte
Haufner, ei heller nogen Vare til nogen Islænder at for-
handle lade levere, under 1000 Rdl. Straf til Voris
Qvæsthus for hver Efterliggere eller hver Islænder, Com-
pagniet nogen Vare betroer for sig at selge. — 16) De
som paa Voris Vegne haver at befale, og Vi allernaadigst
fornöden eragter til samme Lande at hensende, skulle
bem" Compaguie være forpligtede at före frem og til-
bage, uden nogen Vederlag, paa de Tider naar deris
Skibc gaaer til og fra Island og Færöe; desligeste de af
Landenis Indbyggere, som ville her til Riget hidreise.
Dog skal Voris Betjente og andre selv forskaffe sig deris
Underbolding paa Reisen og ingen Kjöbmandsvarc til
eller fra Landene före, ei heller nogen Handel der i
Landene drivc, under samme Varis Forbrydelse, og den
Straf paa deris Personer som andre uprivilegerede Hand-
lere. — 17) For saadan Benaading og Haufnernis Beseig-
ling, saavel som for Landenis Afgift efler Jordebogen og
anden uvisse Indkbmst Os kan tilfalde, hvilken Voris
Fogder aarligen skal tilholde Indbyggerne til Compaguiet
rigtigcn og udi rette Tide at levere, skal Compagniet
imod Voris Qvittering aarligen udi Voris Zahlkammcr er-
lægge hver 11. Decembr. cn vis Summa Penge, som
Magistraten udi hver Rjóbsled af Voris Rentekammer her-
efter skal vorde communicerit, hos hvem de, som udi
dette Compagnie agter at interessere, saadant haver at