Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (411,9 KB)
JPG (338,0 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


PUKAT OM Handelen. 393
Jornemme, og skal Compagniet self clarere Tolden og
Consumtionen af de Vare , som herfra dcrhen skibes, og
derfra hidföris at consumeris. — 18) Hvad Compagniet
selv videre til deris Negotio at befordre tjenlig beflnder
Os allerunderdanigst at foreslaae, ville Vi, efter des Billig-
hed fil Landenis og Negotiens Befordring, allernaadigst
coníirmere. — 19) For det sidste haver Vi allernaadigst
forundt og bevilget Compagniet med forskrefne Conditio-
ner og Vilkaar den Haudel at brugc udi 20 Aar fra dette
Vort Brefs Dato at regne, udi hvilke Áaringer dennem
intet imod disse forskrefne Punkter skulle paabjudis.
Thi forbjude Vi álle Voris Rigers Indbyggere, saa og
fremmede og udlendiske, for"° Compagnie, som Vi saa-
ledis haver privilegeret, her i mod i deris Handel og
Tralik nogen Forfang, Indpas eller Forhindring at gjöre,
under Vor Hyldest og Naade. Hvorfor enhver af Voris
Ujere og tro Undersaatter i Voris Riger og Lande, som
paa forskrefne Maade agter at træde sammen udi dette
forskrefne Compagnie, samt islandske og færöske Handel,
haver sig hos Os elskelige Bartholoraeus Jensen, Assessor
i Voris Höiesteret, samt Borgemester her i Voris konge-
lige Residentsstad Kjöbenhafn, inden den 1. September
skriftligen at angive, tillige med den Sum, de udi samme
Handel agter at indsætte, saa og de fraværende paa deris
Vegne nogen her at fuldmegtige, som raed de her tilstede
værende Interessenter kunde paa deris Veguc beslutte
hvis de samtlig til Compagniels Fordeel og Nytte tjenlig
eragter. Dermed &c. Givet paa Voris kongelige Resi-
dentz udi Kjöbenhafn den 13. Mai Anno 1682.
Althings ¦ Resolution ang. Capellers Vragret. 3. juií.
3. Juli 1682. — Althingsb. 1682, Nr. 20.
Um hálfkirkua og alkirkua vogrek. Kom til tals í
lögréttu um hálfkirkjur, á hverra lóo þao vogrek upp
bera kynni, sem væri afeik, furu eoa greni, hvortheldur
ao kirkjurnar eiga meir oímr minna í rekanum, og
auglýsa lögþíngismenn sína meiníng, ao hálfkirkjur sem