Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (402,3 KB)
JPG (328,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Aabent Brey om Aixtiqviteter. 395
1682. — JVorske Reg. 14, 242b; M.'líet. III, 202; Rubr.
hos Fogtra. II, 212.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at eftersom
Vi allernaadigst haver bestilt og antagel Torraod Torvesen
til at vere Voris Historiographus i Vort Rige Norge, og
til den Ende bevilget, at ban maa til sig bekomme de
norske og islandske Antiqvitéter, som ved Hovedkirkerne
i Vore Kjöbsteder Christiania, Bergen, Stavanger og Trund-
hjem kan,liudes: da bjude Vi hermed og befale alle og
enhver Vedkommende, særdelis samtlige Capitulares ved
bem" Hovedkirker, at de paa Ansögning lader hannem
samme norske og islandske Antiqviteter imod behörig
Qvittering vere fölgagtig. Her foruden ville Vi og aller-
naadigst, at dersom bem" Tormod Torvesen kan opspörge
nogen af deslige Antiqviteter hos en eller anden af Vore
Undersaatter, de da til Voris Tjeniste lader hannem den-
nem for billig Betaling tilkomme. Givet &c. Hafniæ
den 23. Septembr. 1682 *
Aabent Brev om Islands Handels Forpagtning. s.Decbr.
Khavn 5. Decembr. 1682. — Rentek. Exped. Prot.
17, 15; M. Ket. III, 202; Qvart-Forr. I, 855; Rubr. hos
Schou I, 240.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at saasom Vi
den 13. Mai 1682 sidstforleden Voris allernaadigste For-
orduing om Islands og Færöes Beseigling ved et slultet
Compagnie haver ladet udgaa og der udi adskillige Be-
naadinger og Privilegier til bem" Compagnies Fremtarf,
Gaufn og Bedste haver ladet specificere: Da paa det sammo
') s. D. Reskript til Cosraus Bornemann, angaaende Udlaan
tilTorfæus afsaadanne«islandskeAntiqvileter», sora maatte
være i Bibiiotheket paa Trefoldigheds-Kirke fSiell. Tegn.
XLIII, 478b; Fogtm. sst.), og ligeledestilDr. Wilh. Worm
ang. de »islandske Antiqviteter» afKongens Bibliothek (Siell.
Tegn. 1. c. 478; Fogtm. sst.). Detsamme gjentages iReskr.
til begge Bibliotliekarerne 21. Oktobr. s. A. med det Tillæg,
at Torfæus maa tage det Udlaante «med sig til Skibs» til
Norge (Siell. Tegn. XLIH, 504; Fogtm. S. 214).