Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (402,9 KB)
JPG (343,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


396 Aabent Brev om Handelens Forpagtning.
1682. Compagnie saa meget bedre maa have sia Fremgang,
5. Uecbr. haver Vi dertil i Begyudelseu forordnet, saasom Vi og
hermed allernaadigst forordner Os elskelig edle og vel-
byrdigc Bartholomeus Jensen, Assessor udi Voris Höieste-
ret og Borgemester i denne Voris kongelig Resideuts
Kjöbenhafn, edle Henrik Höj er, Assessor i Voris
Commerce-Collegio, edle Morten Nielsen, Raadmand her
sammesteds og Thomas Jenssen Dobbelsteen, som Directeu-
rer at samle Partieipanter, og at legge til Compagniet en
fast Grundvold og Begyndelse, saa og et Reglement der-
over at formere, og paa det at det maa falde samme
Compagnie saa meget des lettere, ere Vi allernaadigst til-
freds, at naar disse nuværende íire Hoved-Participanter
fra den Islands Beseigling aftreder, som med Anno 1683
Aars Ende skee skal, dette Compagnie tager sin Begyndelse
med Landenis Beseigling. Mens som Vi vel allernaadigst
kan eragte, at de ikke strax kan have de Midler ved
Haanden selv alle Haufnerne at forsjune, da tillader Vi
dennem allernaadigst, at de faae og mange Haufner til een
eller flere Particulier af Voris Undersaatter maa imod
visse Afgift til Compagniet overlade, dog at de saa tager
saa nöiagtig Forsikkring for Landets fuldkommen Forsju-
ning efter satte Taxt, at de Os saavel dertil som til hele
Afgiflerne kan svare, saa ogat al Udredningen herfra Kjö-
benbafn slieer og naar Participanferne bliver ti i Tallet,
ville Vi deunem allernaadigst tillade, at de selv Reglement
sig imellem maa opsætte, om Directionen og hvad videre
Conditiouer de sig imellem til Handelens Fortsettelse for-
nöden kunde eragte, hvilke Vi da efter des Beskaffenhed
og som Vi det for got befinder allernaadigst ville confir-
mere og i det övrige til dctte Compagnies Optagelse al
kongelig Naade bevise. Givet paa Voris kongelige Resi-
dents udi Kjöbenhafn den 5. Decembris Anno 1682.
1683. Kgl. Resóiutioii ang. Ansættelsen af en Land-
17. Januar. foged i Island. Rentek. Deliber. Protok. 6% fol. 11.—
I allerunderd. Eorestilling af 17. Jan. 1683 bemærker Rentek.,