Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (401,4 KB)
JPG (336,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Kgl. Resol. om en Landfogeds Ansættelse. 397
at i Anledning af det aabne Brev om Handelscompagnies Op- 1683.
rettelse paa Island og Færöe, vil det, «saavel til É. K. M.'s-
Interesses Iagttagelse som til Indbyggernes egen Nytte», være '
fornödent at ansætte een kongelig Foged paa Island og en
anden paa Færöe, «som udi Landene i det mindste udi tre
Aar tillige kunde forblive», og som skulde forpligtes til at
gaae fra Khavn med de förste Skibe, bave Opsigt med de
forrige octroyerede Handlendes Aflevering af alt Handelen ved-
kommende til det nye Compagnie, og modtage dettes Forpligt
at vedligebolde samme, «og at hverken de afgaaende eller til-
kommende her efter anderledes med Undersaatterne maatte
Jiandle og omgaaes, end dennem efterE. K. M.'s Forordninger
og Octroye er bevilgede og hidindtil allernaadigst har været
tilladt». — Tillige foreslaaer Kammeret, atdeAmtmænd, som
maatte blive ansatte, «maatte i det ringeste hver anden eller
tredie Aar samme Orter beseigle, og sig om Indbyggernes
Tilstand og Betjenternes Forhold erkyndige». Den paategnede
kongelige Resolution lyder: «Herefter forbliver det og skal
saaledes indrettes».
Reskript til Rentekammeret, ang. Henrik 3. Marts.
Bjelkes Lönning. Khavn 3. Marts 1683. —
Siell. Tegn. XLIV, 57b. — Ved dette Reskript tages «Land-
skylden og Indkomsten» af Island fra H. Bjelke fra 1. Jan.
1684, for at overdrages Handels-Compagniet, men ham tillægges
isteden derfor 5000 Rd. aarlig af Zahlkammeret.
Kongl. Majestæts Aabne Brev og Patent om 24. Marts.
trende almindelige Bededage i nærværende Aar.
Khavn 24. MartS 1683 *. — PubliceretpaaAlthinget
1683 (Althingsb. Nr. 2), samt tilligemed det fölgende Reskr.
i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1683; Siell. Tegn.
XLIV, 19; Original-Aftryk hos Bockenhofler; Qvart-Forr. I,
898; Rubr. hos Schou I, 329. — I dette Patent bestemmes
Bededagene paa Island og Færöe til Fredagene den 27. Juli,
3. og 10. August. — Patentet er oversendt med Reskripter til
Biskopperne af s. D. (Siell. Tegn. XLIV, 77) angaaende Over-
holdelse af de anordnede Bededage.
') For. 8. Marts 1684.