Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (391,4 KB)
JPG (318,9 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


398 Beyilling paa Befragtning.
1683. Bevilling for Hans Nansen, at fragte frem-
2i"Aprir mede Skibe. Khavn 21. April 1683. — sieii. Reg.
33, 137.
Vi Christian den Femle &c. G. A. V., at Vi efter
allerunderdanigste gjorde Ansögning og Begjering aller-
naadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger
og tillader, at Voris Commerceraad Os elslœl. HansNausen
maa udi nærværende Aar, dog uden nogen Conseqvence
for efterfölgende Aaringer, til haus islandske Handels
Fortsættelse et fremmed Skiberum (engelsk undtagen)
Iade befragte. Forbjudendis &c. Hafn. d. 2& Aprilis 1683.
5. Mai. Bevilling for Fru Anna Pelt, Cort Adelers
Enke, at fragte fremmede Skibe, engelske und-
tagen, til Island. Khavn 5. Mai 1683. —- Siell.
Reg. 33, 181 b. — Denne Bevilling er Iigelydende med den
Hans Nansen under 21. April d. A. givne Bevilling.
5. Mai. Bestalling for Assessor Christopher Heide-
man sorn Foged over Island. Khavn 5. Mai
1683. — Publiceret paa Althinget 1683, og indfört i Al-
tliingsbogen (Nr. 1); Rentek. Bestall. Protok. Nr. 19» fol.
19Gb; M. Ket. III, 273;, islandsk Oversœtt. i A. Magn. Nr.
189. 4'°, 335 b.
Vi Christian den Femte &c. G. V., at Vi allernaa-
digst haver antaget og bestilt, saa og herved anlager og
bestiller Os elskelige Cliristopher Heideman, Assessor udi
Voris Commercie - Collegio, til at vere Voris Foged over
Vort Land Island. Thi skal han vere Os, som sin abso-
lute og souveraine Arve-Konge og Herre, efter derforuden
hans allerunderdanigste Pligt og Skyldighed, Ijudig, buld
Og tro, og udi alle Maader vide og raninie: Voris Gaufa
ogBedste med störste Flidoglver at fremmeog befordre og al
Utroskab, Skade og Forderv derimod af yderste Magt og
Formne hindre og afverge, saa og hvis han saaledis til
VorisPræjudits fornemmer, Os straxen uden nogen Undseelse