Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (368,8 KB)
JPG (317,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


BESTALLING FOR Landfogden. 399
tilbörligeu aabenbare og give tillijende, særdelis samme 1683.
hannem anbetroede Bestilling troligen og flittigen forestaae ^~-^T'
og betjene, og med bemeldte Landets visse og uvisse Ind-
homst og Oppebörsel troligen og oprigtigen omgaae, og
dennem paa anordnede Steder levere, saavel som aarligen
udi rette Tide paa Voris Rentekammer derfore rigtig Rede
og Regenskab gjöre, iligemaader paa dct yderste Jade sig
vere angeíegen med al hvis som til Vore Intraders Op-
nehm og Forbedring sammesteds Os alene til Gode og
Bedste komme kan, og ingen af bemeldte Landets Under-
saatter i nogen Maader forurette, mens denuem ved Lands-
Lov og Ret tilbörligen handheye og forsvarc, og i det
övrige og udi alle Maader rette og forholde sig efter de
Forordninger og Instructioner, hannem derudi er eller
vorder givet, som det en erlig, oprigtig Foged og tro
Tjener eigner og bör, og han agter at svare og vere be-
kjendt, for hvilken hans Tjeneste Vi allernaadigst haver
bevilget hannem at maa njude det, som hannem udi Voris
Kammer-Reglement* tillagt er eller vorder, som skal be-
gynde og angaae fra dctte Voris Brefs Dato og saaledis
continuere indtil Vi anderledis derom tilsigendis vorder.
Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerunder-
danigst haver at retle, ei gjörendis herudi Hinder eller
Forfang udi nogen Maader, under Vor Hyldest og Naade.
Givet paa Voris kongelige Residents udi Kjöbenhafn den
5. Maji Anno 16S3.
Rentekammerets Instruction for Fogden paa ig. Mai.
Island, .Assessor Christopher Heideman. Khavn
16. Mai 1683. — Concept i Rentek. Archiv. «Gamle
Forestillinger og Resolutioner» Nr. 98; Bestall. Prot. Nr. 19*
fol. 198.
1) Skal han mcd förstc Skibe begive sig tillsland,
og saaledis rette sin Leilighed, at han der i Laudet kan
forblive i trende Aar tillige, og maa han i verende trende
') Heidemans Gage blev bestemt til 400 Rdlr.