Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (388,0 KB)
JPG (335,6 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Instbection foiv Landfogden. 401
han i Synderlighed varligen at omgaaesmedalleCriminel- 1683.
Sager, og ikke tilstede uogen Execution paa nogen Per- 16. Mai.
sons Lif, förend Sagen slíriftelige med sine Beviser og en "
udförlig og sandferdig Relation af Althings-Protocol derom
er hidsendt og han herfra Haus kongl. Maj. eller Hans
Maj" Collegiers Resolution derover haver bekommet, saa
fremt han ikke derover vil forfalde i kongelige Unaade
og anden sær Straf paa Person og Gods efter Sagens
Beskaffenhed. — 5) Alt, hvis efter Jordebogen af Indbyg-
gerne bör i Landskyld betalis, skal han bære Omsorg for,
at det rigtig i gode og dögtige Vare og i rette Tide til
Kjöbmendene, eller de som det bevilges at annamme,
bliver imod deris Qvitteringer leverit, som hidindtil i
Landet har veret brugeligt, og bör skee, saa at ingen
derefter over den sedvanlige Tid blivcr opholdet, og der-
over rigtig Bog holde, at han sine Regenskaber derefter
kan rigtigen forfatte og med sine Original-Beviscr her til
Rentekammeret indsende, dog dersom saadanne Tider i
Landet, dem Gud naadelig afvende, indfalder, at enten
Fiskerierne slaaer merkelige feil, eller Folk og Qveg bort-
döer, at det ikke kan bringes tilveie, daskal han forsjune
sig med Althings samt Biskoppernes og Kjöbmendenes
Attester, at det ikke har veret at bekomme, saa det ikke
hans Forsömmelse skal tilskrives. — 6) Paa samme Maade
skal han og söge at inddrive alt det Uvisse, som Sigt og
Sagefald, eller andre Böder som kan falde i Landet, hvorom
forrige Foged Johan Klein skal gjöre hannem tilbörlig
Underretning, og over hvis som enten efter Jordebogen,
Landslov eller andre kongl. Forordninger falder, rigtigen
holde Bog under Dag og Datum, og hos hver Post hvor-
ledis den er afhaudlet forhverve sig Althings ellerBiskop-
pernis Attest paa hvis som han derover oppebær, athans
Regenskaber, som han derfor saavel som for Jordebogen
aarligen aflægger, dermed kan verificeris, og han self
desmere vere uden Mistanke. — 7) Paa hvis Restancer,
som af Jordebogen aarligen kan blive, skal han tage
Sysselmandens Attest paa Althinget, at det saa rigtig be-
* H. 26