Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (388,5 KB)
JPG (331,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


INSTÍIUCTION FOH LANDFOGDEN. 403
hvis Bekostning dertil uomgengelig behóvis at anvendis, 1683.
og hvad derved kan prospéreris, at derpaa da enendelig 16. Mai.
Resolution kan fattis og hannem tiJsendis. — 12) Og som
de forrige Interessenter udi den islandslie Handel efter
deris Octroye ikke er tilladt, uden udi dette indeverende
Aar, at beseigle Landet, mens er at formode, at andre
sig Handelen tilkommendis Aar antager, da skal han, udi
de nuverende Kjöbmends eller deris Fuldmegtigers Over-
verelse, af uvillige Mend, sora af Retten skal udnefnis,
af de som boer nest ved Haauden ved hver Sted, lade
vurdere Kjöbmendenes Boer i Landet, og hvis enhver áf
Kjöbmendene udi Laudet tilhörer, som de lader efterstaa,
og det saa forsvarligen, at Efterkommeren, som det der*
imod skal antage, ei med Billighed skal have Aarsag sig
derover at besverge, af hvilken Taxering han tvende in
duplo skal forfatte, og deraf den ene til Rentekammerets
Efterrettelse hidsende, og denandenisinProtoeol indföre.—
13) Naar han omreiser i Landet, sin Tjeniste at forrette,
maa han ei falde Indbyggerne til Tynge, eller i nogen
Maade eske noget af dennem, enten til Reise-, Skyds- eller
Fogdc-Penge, eller lade sig kjöbc med Foræringer til et
eller andet, langt miudre for nogen Tjeniste Skyld, som
han efter sin Tjeniste bör at forrette, under sin Tjenistes
og Velferds Fortabelse, og skal han alle indgifne Klage-
maal vel examiuere, og derpaa ei resolvere, förend han
derover den Anklagedes Svar og Undskyldning haver hört,
og grundeligen af Naboerne sig derom haver ladet infor-
mere. — 14) Hvad som hannem videre til Hans Maj"
Tjeniste og Landsens Bedste forekommer at iagttage, derom
haver hao stedse her til Rentekammeret Eriudring at
gjöre, hvorpaa hannem da forderligen Hans Maj" eller
Rentekammerets Resolution skal tilsendis.
I det övrige haver han altid at lade ihukomme sin
allerunderdanigste Eed og Pligt imodHans Maj', og saa-
ledis efter sin Bestalling i sin Tjeniste sig forholde, som
en tro oprigtig kongl. Foged vel egner og anstaar.
Rentekammeret deri 16. Maji 1683.
26*