Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (389,1 KB)
JPG (328,2 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


404 Reskmpt ang. en Sags Paadömmelse.
1683. Reskript til Landfoged Johan Klein, ang.
Jf^f^en Sags Paadömmelse ved Althinget. Khavn
18. Mai 1683.—NorskeTegn.XII, 396; M.Ket. 111,204.
Cbrislian den Femte &c. Vide maa du, at omend-
slíjöndt Jon Eggerlsen af Vort Land Island haver udi
nestforleden Aar 1682 allerunderdanigst erholdet tvende
Vores allernaadigsle Stefninger, hvorved til Voris först-
kommende almindelig Höieste-Ret iblandt andre indstefnes
begge Laugmændene i bem" Vort Land Island i egne
Personer at möde: saa er dog nu hermed Vores aller-
naadigste Villie og Befaling, at efterdi sammeSager efter
Lande'ts Privilegier ikke forben til Althinget cre bleven
afhandlede, du da ved din Ankomst did, efter fornefnte
Privilegiers Anledning, som Landets Foged paa Amtman-
dens Vegne tilligemed 24 af de ældste og lovkyndigsle
Mænd der i Landet, efter lovlig foregaaende Indstefning,
eder bemeldte tvende Sager, forskrefne Vores Stefninger
uagtet, foretager, og derudi endeligen kjender og döm-
mer, saa vidt Lov og Ret er gemæs, og I for Os og Vores
Höieste-Ret agter at ansvare; hvorfore du og bemeldte Laug-
mænd paa Vore Vegne strax haver at forstendige, at de
imidlertid og indtil videre Voris allemaadigste Ordre i
Landet forbliver, paa det Justitiens Administration ikke
skal forsömmes. Dermed &c. Hafniæ den 18. Maji 1683.
1684. Kongelig Resohition ang. den islandske Han-
26. Januar. dels Forpagtning. Khavn 26. Jan. 1684. —
Rentek. Deliberat. Prot. 6", 111-
Vi ere allern. tilfreds med, at Os elskelige Vores Til-
forordnede udi Kammer-Collegio Handelen paa Vort Land
Island ved Auction til Adskillige efter höieste Bud paa 6
Aar haver bortforpagtet (for Afgift 7380 Rdl.), og haver
de derefter Forpagtningsbrevene at lade opsette og Os
til videre Uuderskrivelse underdanigst at forestille. Skrevet
paa Vort Slot Kjöbenhafn den 26. Januarií, Anno 1684.