Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (370,0 KB)
JPG (327,1 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Bestalmng for Stiftbefalingsmakden. 405
Bestalling for Ulrik Ohristian GyJdenlöve, 1684.
som Stiftbefalingsmand i Island. Khavn 26.^^1!!.'
Januar 1684. — NorskeReg. 14, 401; M. Ket. III, 273.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at Vi allern.
haver beskikket og forordnet, saa og herrned beskikker og
forordner Os elskel. Ulrich Christian Gyldenlewe, Herre
til det Grevskab Samsöe &c, til at være Stiftsbefalings-
mand over Vort Land Island. Thi skal han være Os,
som sin absolut og souverain Arve-Konniug og Herrc, efter
derforuden hans allerunderd. Pligt og Skyldighed, lydig,
huld og tro, og udi alle Maader vide og ramme: Voris
Gavn og Bedste med störsle Flid og Iver at fremme og
befordre, og al Utroskab, Skade og Forderv derimod af
yderste Magt og Formue hindre og afverge, saa og hvis
han saaledis til Voris Præjudice fornemmer Os strax uden
nogen Undseelse lilbörligen aabenbare og give tilkjeude,
saa at Voris kongl. absolutum dominiuru, Souverainitet
og Arverettighed over disse Vore Arveriger og underlig-
gende Lande for Os, og efter Voris dödelig Afgang Voris
retmessige Arvesuccessorcr udi Regjeringen uforanderligen
kan perpetueris og erholdes udi bestandig Velstand, i
Særdelished skal han sig udi samme Bestilling med störste
FJid og Vindskibelighed lade íinde, og udi alle Maader
rette sig efter den Instruction1, som Vi haonem aller-
naadigst meddelendes vorder, saa og i det óvrige troligen
forrette hvis hanncm ellcrs Tid cfter anden allern. anbe-
falis, og sig derudi saavel som udi alle andre Maader
saaledis skikke og forholde, som det en ærekjer og tro
Stiftsbefaliogsmand eigner og vel anstaar, og han agter
at ansvare og bekjendt være, efter den Eed han Os der-
paa allerunderdanigst herefter haver at gjöre. For hvilken
J) En Instruction for Gyldenlöve som Stiftbefalingsmand i
Island findes ikke blandt de iövrigt talrige Instructioner
for Embedsmænd af allelílasser, som ere udgivne i dette
Tidsrum.