Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (403,9 KB)
JPG (327,9 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


406
Bestalling for Stiftbefalingsmanden.
1684. hans Tjeniste han skal njude den aarlig Lön og Besol-
26. Januar. ding, som hannem udi Kammer-Regleraentet allernaadigst
tillagt er eller vorder, sora skal begynde fra Nytaarsdag
sidstforleden, og saalcdis continuere, indtil Vi anderledis
derom tilsigendis vorder. Hvorefter de Vedkommende sig
allerunderdanigst haver at rette, ei gjörendis hannem her-
udi Hinder eller Forfang i nogcn Maade, undcr Vor Hyl-
dest og Naade. Givet &c. Hafn. deu 26. Januarii 1684.
29. Januar. Octroy paa den islandske Handel paa sex Aar.
Khavn 29. Jan. 1684 *: — Rentek. Exped. Prot. 17, 224.
Vi Christian den Femte &c. G. A. V., at saasomOs
elskelig, Bosiddende i Voris Residentsstad Kjöbenhafn N. N.
af Voris Deputerede paa Voris Rentekammer paa Vore
Vegne ved den islandske HaudeJs Opbud som höistbjudende
sig haver tilforpagtet Haudelen og Traíiqven paa (N. N.)
Hafner udi Voris Land Island, udi den allerunderdanigste
Forhaabning, at han og hans Arvinger derpaa visse Fri-
heder maatte nyde, da haver Vi hannem og hans Arvinger
efterskrefne Frihed paa efterfölgende Conditioner aller-
naadigst villet forunde:
1) At forskrefne N. N. ingen udi samme Handel raed
sig at interessere maa indtage, uden de som ere Voris
edsorne öndersaatter, og i Voris Riger og Lande bosid-
dende. -— 2) Skal han og nied hans Interessenter alene
være tilladt at handle, kjöbe og selge paa forskrefne
Landets Hafner, med hvis andre smaa Hafner og Bayer
der under er beliggende, hvilken Handel han med dem,
sig derpaa (boe), saa nöttig maa gjöre, som de bedst vide
og kunne, og skal Ingen, det være sig Indlendiske eller
Fremmede, udi fornefnte District og paa de Hafner vere
tilladt at handle, enten paa Landet eller i Söen, ei heller
nogen Fiskerie der under Landet bruge nærmere end 4
Mile runden omkring ud fra Landet, under Straf af Skib
') jevnf. Plakat 13. Mai 1682; see Octroy 2. April 1689.