Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (418,8 KB)
JPG (340,9 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


OCTAOY PAA DEN ISI.ANDSKE HAKDEL. 407
og Godsets Forbrydelse, hvor det antreffls, langt mindre 1684.
for" N. N. at lade beseigle videre Hafner end de som 29. Januar.
her tilforn er meldte, uuder eet Tusinde Bigsdaler Straf
til Os, og fem Hundrede Bigsdaler til Qvæsthuset. ¦*—
Han maa og, med hans Interessenter, ingen anden Skibe
fragte til for°e Hafner, end de i Danmark og Norge,
Flensborg og Syndenborg hjemme hörer og der alene
Vores edsorne Undersaatter tilkommer, paa hvilke Skibe
Skipperne skulle være Voris edsorne Undersaatter, og i
samme Voris Biger og Lande bosiddendis, og der holde
Dug og Disk. — 3) De Vare, hvormed for1" Hafner skal
forsörgis og sammesteds forhandlsi, skal indkjöbis i Voris
Biger og Lande, saafremt de der ere at bekomme, og
iugen andensteds end i Kjöbenhafn til samme Hafner ind-
skibes, dog skal han saadanne Vare, som han og hans
lnteressenter behöve, og ikke her i Landet kan gjöris,
saa lenge være tilladt fra andre Steder at forskrive, indtil
der Nogen sig her nedsætter, saadanne Vare her i Lan-
dene at fabriquere, da det dennem skal vorde communi-
ceret; hvorefter de dennem siden ingen andensteds end
her skulle indkjóbe; og saasom de deris behövende Salt
til Fiskeriet der i Landet, samt andeu Brug skal være
forpligtede i Voris Biger sig at tilforhandle, da maa den-
nem saadant Salt told- og consumtionsfri, imod Voris
Rentemesters Attest selges, som de Selgende igjen i Voris
Told, naar de bemeldte Voris Rentemesters Attest derfore
fremvise, skal vorde godtgjort; vilde og bemeldte N. N.
Saltet selv fra förste Haand lade hente, skal det hannem
stande frit fore, al den Stund det med Voris Undersaat-
tersSkibe indföris. — 4) Forbem" N. N. med sinelnteres-
jj seBter skal forsörge bemeldte Hafner med gode, dögtige og vel
forvarede Kjöbmandsvare, og det saa rigeligen, i Syuder-
lighed med de Vare, som til Lifsens Ophold gjöris for-
nöden, at Ingen der i Landet paa bemeldte Hafner der
over kan have billig Aarsag sig at besverge. — 5) Maatte
og nogen Krig (det Gud naadelig forvende) paa disse
Riger og Lande indfalde, at bemeldte N. N.. med hans