Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (395,7 KB)
JPG (339,1 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


408 OCTKOY TAA DEN ISLANDSKE IÍANDEL.
1684. Interessenter ikke skulde her fra Rigeme kunne forsörge
29. Januar.samme Hafner med nödtörftige Vare, da skulle de fra
andre Riger eller Republiquer, hvor de bedst kunde, saa
möget ved deris Correspondence derhen forskaffe, at Ind-
byggerne overalt ved bemeldte Hafner kan vorde forsvar-
ligen forsynede. — 6)BemeIdteN.N. oghans luteressenter
skal selge og kjöbe paa bemeldto Hafner efter Landsens
nu satte Taxt, og det ved Voris Ret forordnede Alen-
maal og Vegt; dog skal det hunderste Kjöb, som for 20
Aar siden var brugeligt, ved Selgen eller Kjöben efter
deune Dag ikke maa brugis, og skal hans og hans Inter-
essenters Betjente sig venligen og med god Omgjengelse
imod Landsens Indbyggere, Geistlig eller Verdslig, for-
holde, saa at Ingen med Billighed kan have sig over
dennem at klage, hvorimod Islænderne skulle forpligt
være, at levere dennem gode, dögtige Kjöbmandsvare,
nemlig reen, ukassen, umalt og ufrossen Fisk, og som
Blodbenene erevel afskaaren tre Led nedenfor Navlen, reen
og klar Tran, gode Mands-Hoser og Vanter, Hoserue en
Sjellands Alen lang og deris Vide derefter, Vadmel to
islandisk Alen bred, og andre gode dygtig Vare. —
7) Ingen maa handle paa Island oller fiske paa fire Mile
nær Landet, uden Interessenters eller deris Fuldmegtiger,
enhver udi sin District; betredis nogen anden i Hafnerne
eller nærmere Landet end flre Mile at drive nogeu Han-
del eller Doggerie, da skal deris Vare med Skibene være
confisqverede og til den, som dct erobrer, vere hjemfalden,
men Personerne, som derpaa farer, straffis efter Sagens
Beskaffenhed paa Kroppen. Bemeldte Privilegerede maa
ogMagt have, saadanne forbudne Handlere og Fiskere,
det vere af hvad Nation det vil, at lade antaste tillige-
med de Vare, som de hos hannem fiuder, i Landet og
udi bemeldte Dislrict udenfor Landet, og sig dennem
saavidt mueligt er bemegtige og til Bessested opföre, at
de der af Fogden, Laugraánden eller Sysselmanden uden
Ophold kan dömmis, og hvilken af Parterne raed
samme Dom ei er tilfreds, da bevilges hannem at ind-