Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (402,3 KB)
JPG (347,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


OCTROY PAA DEN ISLANDSKE HANDEL. 409
»
stefnc samme Dom for Admiralifetct, og det antastede 1684.
Skib, Gods og Folk herhid at före, hvor Sagen uden rin- 29. Januar.
geste Ophold af Voris Admiralitet skal paakjendis; og skal
Sysselmanden, i hvis Syssel saadanne forbudne Handlere
antreffis, under deris Bestilning og Boslod Fortabelse for-
pligt vere, med al Magt bemeldte N. N. Fuldmegtiger at
være behjelpelig samme Personer eller Skib at optage,
og til Bessested at henföre. — 8) Islænderne skal ei med
nogcn Anden, hvem det og vere kan, enten paa Landet
eller udenfor Landet i Söen, Hafner eller Fjorder eller
nogen anden Steds vere tilladt at handle, kjöbe ellerselge,
uden alene med bemeldte N. N. og hans Interessenter,
og deris Fuldmegtiger udi for"" District, eller nogen Fisk
af deris Baade at selge, naar de med dennem erc ude
at fiske, under deris Bestilnings og Medels Fortabelse, og
derforuden straffis efter Sagens Beskaffcnbed paa Bremer-
holm i Jern, med mindre de Skibe, som til for"' Hafner
ere destinercde, det Gud forbjude, forulykkedis eller og
Kjöbmenderne derpaa ei medförde saa gode Vare, at Ind-
byggerne i forbem" District dermed kunde vere fornöief, da
, maa Jslænderne söge tle andre næst hos liggende Hafners
Beseiglere og af dennem kjöbe deris Nödtörft til dct an-
det Aar; og dersom Sysselmændene ei aabenbarer saa-
dant, eller ei med al Magt andre forhindre, men derimod
self handler paa de andre Hafner udenfor deris District,
eller med Lurendreiere, da skal han straffls, foruden
hans Bestilnings Fortabelse, paa hans Boeslod, hvoraf dcn
halve Deel til Angivercn skal vere forfalden, og den an-
den halve Dccl til den, som i samme District er bevilget
at handle. — 9) I lige Maader maa Ingen, uden Voris
egne Undersaatter, bruge nogen Doggeri'omkring Island inden
4 Mile nær omkring Landet, hvilke Interessenterne derpaa
ikke maa nægte nogen Frihedsbrev, mens uden nogen
KjendeJse eller Afgift med al Iver befordre og i Nöd as-
sistere dennem, saa lenge de ingen Handel i Landet eller
deromkring imod deris Privilegier foretager. Dog skal
bemeldte Doggere af Landet eller Fiskebaadene, som ere