Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (394,7 KB)
JPG (337,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


410 OCTROT PAA DEN ISLANDSKE IlANDEL.
1684. ude at fiske, ikke maa tilhandle sig nogen Fisk eller
29. Januar. andet, det vere sig hvad det vil, uden de ville agtis og
~"~ straffls som andie uprivilegerede Handlere. — 10) Hvad
Mineralier og andre Rariteter af Fisk, Fugle eller Dyr,
som der i Landet flndes, skal de, hvor det dennem fore-
kommer, holde Os til Bedste, og for billig Fragt med deris
egene og Med-Interessenters Slube lade hidföre til Voris
kongelige Rcsidentsstad Kjöbenhafn. — 11) Forn" N. N.
maa ei heller gjöre'de andre Participanter nogen Indpas
paa de dennem allern. bevilgede Hafner, ei heller den-
nem i deris District nogen tilföie, under hvad Nafn det
nefnis kan, enten med Islænderne der at handle, eller
Fiskerie udenfor Landet sammesteds at bruge, eller, med
nogen smaa Hafner eller Baýer nær ved de andres Hafne
at indlöbe, lil sig drage Handelen fra de til Andre
forpagtede Hafner, eller paa nogen af de andre Partici-
panters Hafne forsetligviis indlöbe, uden de af Storm og
Uveir eller anden ulykkelig Hændelse dertil tvinges, da
de dog ikke maa bryde Lasten eller handle med Nogen,
men det snariste mueligt at de kan blive hjulpen igjen
udlöbe, under eet, Tusinde Rigsdalers Straf til dem, som
samme Hafner er bevilget at beseigle, og fem Hundrede
Rigsdalers til Qvæsthuset. — 12) Dersom forn° N. N.
vil herefter overlade nogen af de hannem bevilgede Haf-
ner til Andre, da maa det hannem staa frit fore, men
til ingen anden end Voris edsorne Undersaatter, som ere
bosiddendis; dog skal deu, som det forpagtet haver, om
nogen Forseelse begaaes, Os dertil svare og derfore stande
til Rette. — 13) Vi ville og allern, handhæve og for-
svare bem" N. N. udi hans Handel, saa at liannem og
hans Interessenter hverben af andre Voris Undersaatter
eller Fremmede nogen Indpas herimod skee skal, —
14) Naar forne N, N. eller nogen af hans Betjente Nogen
paa bem'" Land kan have at tiltale, enten for Gjeldsag
eller andet, da skal saadant skee for Voris Foged, Laug-
mændene eller Sysselmand, efter Lands Lov og Ret,
og ikke anderledis, og det uden laug og ubillig Ophold,