Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (403,4 KB)
JPG (336,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


OCTÍIOY 1>AA DEN ISLANDSKE HANDEL. 411
hvormed Voris Foged, Laugmænd og Sysselmænd skal 1684.
have Indseeude, som de agter at svare, om nogen Klagc- 29. Januar.
maal derfore paakommer. — 15)Paa det og bemeldteN.N.
hans Kjóbmend og Beljente paa for°°. Land ei over deris
relte Tid skal opholdis og blive beliggende, sig til stor
Skade og Forsömmelse, da skal Indbyggerne og Alrauen
paa Landet pligtig vere, fil Kjöbmanden, hvis de skyldig
bliver, udi betimelige Tid at betale, som er for synden
inden Petri Pauli, for vesten inden St. Canuti, og for
norden og östeu inden St. Laurentii, eller i det aller-
seniste otte Dage efter for"e Terminer. — 16) * Bemeldte
N. N. og hans Interessenter maa ei nogen Efterliggere om
Vinteren lade efterligge paa forae Hafner, ei heller nogeu
Vare lade levere til nogen Islændere, dennem om Vinteren
at handle, under et Tusinde Rigsdaler Straf for hver
Efterliggere eller Islænder lian nogen Vare betroer for
sig at selge. — 17) De sora. paa Voris Vegne at befale
haver, vere sig Foget eller Audre, som Vi allernaadigst
eragter fornöden til samme Lande athensende, skulle be-
meldte N. N. vere forpligtede at före frem ogtilbage uden
nogen Vcderlag, disligeste af Landets Indbyggere, som
ville her til Riget hidreise, dog skal Voris Betjente og andre
self forskaffe sig deris Underholding, og skal Did-skikkede
ingen Vare til eller fra Landet fóre, uden til deris eget
Husesholding Fornödenhed, langtmindre nogen Handel der i
Landet drive, under samme Varis Forbrydelse og den
Straf paa deris Persouer, som andre uprivilegerede Hand-
lere. — 18) AUe de Vare, som til den islandiske Handels
Fortsettelse hen- eller tilbageföris, desligeste hvis Vare
N. N. og hans Interessentcr andensfeds fra nödis til at
hidföre, som til samme Handel paa bfimeldte Land be-
liövis og her i Landet ikke kan bekommes, det skal vere
imod den udlovede Forpagtningssum af Landet aldelis fri
for alToId og Consumtion, og derforuden for hvis Besver,
som herefter saadanne Vare paaleggis kan, dog at hermed
*) Ophævet ved Bev. 30. April 1701.
'