Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (383,5 KB)
JPG (296,7 KB)
TXT (1,6 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


OCTBOT PAi DEN ISLANDSKE llANDEL. 413
Trausp. 750 lid. 3490 Rd. 1684.
coramerv°s \ "zn^r.
Gronnefjord c . 640 «
Ródefjord ^
Stickelsholm ) ...
i\ e- j • 640 «
öefJ°r<l ) _________ 2030 «
Hinrich Höier: Revet /
Berefjord S
Johan Rlein: Patrisfjord ) ,, n
Bildahl ).......
Maren sal. Erich Munks: Isefjord \
Dyrefjord [ .". 800
Vopnefjord)
550
Summa 7380 Rd.
Reskript til Hans Nansen, Thomas Jensen ic Febr.
og Johan Klein, om i Foreniiig med de island-
ske Deputerede at sætte en Taxt. Khavn 16.
Febr. 1684. - Ilentek. Exp. Prot. 17, 252; M. Ket. III, 205.
Christian den Femte &c. V. N. T. Hvad de af
Island hid forskrefne Landets Fuldmegtige paa Indbyg-
gernis Vegne allerunderdanigst haver for Os andragit,
kan 1 af deris allerunderdanigste Suppliqve med videre
fornemme, og som Vi, saavel til Indbyggernis Forsorg
som til Handelens Befordriog i bem<e Vort Land Island,
allernaadigst havde anbefalit visse Deputerede til at efter-
see den gamle Taxt, som den Kjóbende og Selgende
haver verit forpligtet til der i Landet udi Handelen at
fölge, og den samme efter Tidernis Tilstand saaledis at
forandre, at Indbyggerue og de Traflqverende paa begge
Sider kunde vere holden, og Vi nu naadigst haver for
got befunden, förend de noget videre derved forrette,
at forsöge, om I ikke paa de Trafiqverendis Vegne tillige
med de udskikkede Islendere om en vis Taxt selv eder
kunde forene, da ville Vi, at I forderligst med dennem
træder tilsammen, og en vis Taxt opsetter paa hvis Vare