Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (381,4 KB)
JPG (316,0 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


414 Reskwpt om Taxten.
som dcr i Landet forhandlis, saasom I paa begge Sider
kunde derom forenis, og for alting derhen see, at Tax-
ten bliver indrettet paa den Maade, at Indbyggerne og
den fattige Almue paa Landet derved kan subsistere,
hvilket I da til Voris videre allernaadigste Godtbefindende
Os allerunderdanigst liaver at forestille. Deinied &c.
Skrevit paa Voris kongelig Residentz udi Kjöbenhafn den
16. Februarii Anno 1684.
8. Marts. Forordning om trende almindelige Bededage.
Khavn 8. MartS 1684. — Publieeret paa Althinget
1684 (Althingsb. Nr. 1), samt, tilligemed det vedfólgende Re-
skript til Riskoppen, i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift
1684. Siell.Tegn. XLIV, 406b; Qvart-Forr. II, 74; Schou I,
392. — Denne Forordn. bestemmer Fredagene den 15., 22.
og 29. August 1684 til Rededage paa Island og Færöerne.
Den er oversendt med Reskripter til Riskopperne i Island af
s. D. (Sieíl. Tegn. XLIV, 404 b).
4. Mai. Reskript til Landfoged Heidemann ang. Fore-
byggelse af Prang og Aager, Betlerie, m. v.
Khavn 4. Mai 1684 *. — Publiceret paa Althinget
1684 og indfört i Althingsbogen (Nr. 4). Rentek. Arch.
«Documenter ang. Islands Handel og Taxt» Nr. 54; M.
Ket. III, 207.
Christian den Femte &c. V. N. T. Saasom Vi
ugjerne maa fornemme, hvorledis endeel af Voris Indbyggere
• udi Island skullc af Kjöbmendene, som ere bevilgede at
trafiqvere med dennem i Landet, tilforhandle sig ílere
Vare end de self nödig haver, for at udprange dennem
omsider for en umaadelig Priis til de Faltige, paa de
Tider naar de ved Fiskerierne kunde fortjene sig noget.
hvorved den Fattige ikke aleniste udsues, mens endog nödis
til deris Fortjeniste paa uuöttige Vahre, som Tobak og
andet, som de dog vel kunde undvere, at anvende, og
derover, saasnart Fiskerierne sbal vere overstanden, for-

') see Hessastaoapóstar, 2. April 1685.