Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (395,0 KB)
JPG (325,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Reskivipt om Prang og Aager m. v. 415
aarsagis, andre til Besver, at gaa om ogbetle, og ihvor-
vel Vi naadigst haver verit udi de Tanker, at Indbyggerne
i Landet ligesaavel iraeliem sig self som imellem sig og
Kjöbmendene, kunde have veret benöyet med een Taxt, saa
har Vi dog derhos overveiet, at de som före Varene
til dennem som boe inde i Landet og ikke self kunne
komme ud lil Kjöbraendene, saa og de, som boe ved
Strandsiderne og behóve endeel af dennem som boe oppe i
Landet, til Klæder og auden deris Nödtörft, maa gjöre
dcrpaa sær Bekostniug, foruden at de dermed havcr större
Besver og Umage end ellerss da er Voris naadigste
Villie og Befaling, at du paa AHhinget i Landet tilholder
Almuen at udvelge nogen, som kunde sette en vis Taxt
paa saadanne Vare, som dennem self imellem forhand-
lis, og den til Voris naadigste Conlirmation udsender,
at derved den utilbörlige Aager maa forekommis. —
Iligemaade ville Vi, at du, tillige med Voris Super-
intendenter, samt Laugmænd og Sysselmænd i Landet
overlegger, paa hvad Maade den store Betlerie, som af
friske og före Folk i Landet foregaaer, menige Indbyggere
til stor Skade og Besver, kunde afskaffis og saadanne
Folk settis til Arbeid, saa at de ikke skulle drive Tiden
bort med örkelöshed. Hvilken eders allerunderdanigste
Betenkning du til Voris videre allern. Resolution haver at
hidseade. Dermed &c. Skrevet paa Voris kongelig Resi-
dentz udi Kjöbenhafn den 4. Maji 1684.
Forordaing om den islandske Taxt og Han- 6. Mai.
del. Khavn d. 6. Mai 1684. — Publiceret paa Althinget
1684 (Althingsb. Nr. 2). Rentek. Exp. Prot. 17,258—274; Rentek.
Copieb. 1999, fol. 10 lf.; Original-Aftryk hos Boekenhoffer; *
M. Ket. III, 209; Qvart-Forr. II, 103; Rubrum hos Schou I, 42L
Vi Christian den Femtc &c. G. V. at som de Ud-
skikkede af Voris kjerc og troe Uudersaattcr udi Vort
Land Island, saa vel som Kjöbmendene, som med den-
nem ere bevilgede at handle, sig indbyrdes om en vis Taxt
paa de Vare, som af begge Parterne i Landet forhandles,