Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (397,4 KB)
JPG (326,7 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


38 Om Fremmedes Vintekleje m. t.
1480. og Friheder, som vore Undersate der i Landet have, at
30. April. vor Embitsmand maa uplage saadan Gods, som udlendske
"^Meud der neder sette om Vinteren, og sameledis med de
Kjöb, som gjöris mod de Samme og Samtykkelse, som de
gjorde. Da ville vi, at inge udlendske Mend skulle her
efter ligge der paa Landet Vinterlege, der Hus og Garde
at holde eller kjöbe og selge mod Landsins Lag, Privile-
gie og Frihed, og at de saadan Kjöb her efter holde skal,
som tilforne vant er at være, og gjort og samtykt er.—
2. Item have og de ladet berette for os, at naar saa skeer,
at Bonden og Kirken haver nogen Garde til sammen, og
de som paa Gardene boe blive Kirken noget skyldige, da
vil Biskopen eller Forsvar paa Kirkens Vegne ei andet
have af Bonden, end haus Deel, cller Hovedgarden, som
han iboer, til Betalings, og forminkes Kronens Rente og
Rettighed dermed, hvilket vi ei tilstede mue, mens ville,
at hvilken Bonde som bliver Kirkerne i saadan Maade
noget skyldig, at han eller hans Arvinge mue det betale
med saadan Vare, som de kunne af sted komme,, eller
med andre deris smaa Jorde, om ingen af deris Arvinge
ville saadan Jorde til sig udlöse og derisGjeld betale. —
Tbi forbjude vi alle, ehvo de hclst ere eller vere kunde
her imod denne vor Vilge ogSkikkelse her efter at gjöre,
saa fremt vor Embitsmand skal ei Magt have paa vor
Vegne at annamme hves de i saadanne Maade have med
at fare, om saa skeer at dette vort Brev bliver lest saa
. betiden, at fornevnte udlcndske Meud betiden kunde
kommc der af Landet for Vinteren. —
Dalum in casfro noslro Hafniensi. Dominicaj0antate.
Anno domini co. cd. Lxxx0.
nostro sub secreto presentibus appenso.
1489. Anordning om Tiende, Fattigforsörgelse m. m. i
(Juli.) Island. Vedtaget som Synodal-Beslutning paa Althinget, Aar
1489, og almindelig kaldet «Píníngsdómr um tíundir»; dens
Gyldighed er senere erkjendt saavel af Biskopperne som i mange
Domme (jevnf. F. Joh. Hist. Eccl. Island. II, 245, 490, 492;